Už sa stalo tradíciou, že sa počas pôstu modlíme s deťmi z Lunika IX krížovú cestu na Kalvárii v Košiciach.

Nedeľu popoludní v modlitbe a tichu sme kráčali hore na Kalváriu a rozjímali nad zamysleniami Krížovej cesty pre mladých od svätého Jána Vianney. Atmosféru vtedajšej doby nám sprítomňovalo 20 detí, ktoré si pod vedením o. Mariána nacvičili udalosti jednotlivých zastavení.

Účasť na Krížovej ceste nám pomáha hlbšie prežiť Ježišovu obetu za nás. Učí to aj nás nemyslieť len na seba a obetovať sa za druhých a lepšie sa pripraviť na sviatky nielen umučenia ale hlavne slávnostného zmŕtvychvstania.

 • 04.03.201801
 • 04.03.201802
 • 04.03.201803
 • 04.03.201804
 • 04.03.201805
 • 04.03.201806
 • 04.03.201807
 • 04.03.201808
 • 04.03.201809
 • 04.03.201810
 • 04.03.201811
 • 04.03.201812
 • 04.03.201813
 • 04.03.201814
 • 04.03.201815
 • 04.03.201816
 • 04.03.201817
 • 04.03.201818
 • 04.03.201819
 • 04.03.201820
 • 04.03.201821
 • 04.03.201822
 • 04.03.201823
 • 04.03.201824
 • 04.03.201825
 • 04.03.201826
 • 04.03.201827
 • 04.03.201828
 • 04.03.201829
 • 04.03.201830
 • 04.03.201831
 • 04.03.201832
 • 04.03.201833
 • 04.03.201834
 • 04.03.201835
 • 04.03.201836