Mladí rómski muži, ktorí vyrastli na L9, založili si pekné rodiny, našli si prácu kúpili pekné byty mimo L9, sa rozhodli s dovolením svojich manželiek venovať lunikovským mladým. Boh vám žehnaj!

Táto aktivita je podporená aj Karpatskou nadáciou z grantového programu Zraniteľné skupiny.

  • 13_06_2020
  • 13_06_2020_2
  • 13_06_2020_3
  • 13_06_2020_5 (1)
  • 13_06_2020_5 (2)