21. mája sa v našom kostole Zmŕtvychvstalého Krista snúbila veľká radosť s veľkým stretnutím.

Z detí, ktoré sa naň dva roky pripravovali, pristúpilo k 1. sv. prijímaniu 6 dievčat a 2 chlapci. Sme za ne vďační a modlíme sa, aby im nadšenie nevyprchalo a mali vytrvalosť budovať naďalej priateľstvo s Pánom Ježišom.             sr. Mária

 • prvesvate_prijimanie_21_05_201701
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201702
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201703
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201704
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201705
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201706
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201707
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201708
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201709
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201710
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201711
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201712
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201713
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201714
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201715
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201716
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201717
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201718
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201719
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201720
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201721
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201722
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201723
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201724
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201725
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201726
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201727
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201728
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201729
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201730
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201731
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201732
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201733
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201734
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201735
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201736
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201737
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201738
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201739
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201740
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201741
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201742
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201743
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201744
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201745
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201746
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201747
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201748
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201749
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201750
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201751
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201752
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201753
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201754
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201755
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201756
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201757
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201758
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201759
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201760
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201761
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201762
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201763
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201764
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201765
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201766
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201767
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201768
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201769
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201770
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201771
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201772
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201773
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201774
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201775
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201776
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201777
 • prvesvate_prijimanie_21_05_201778