Výlet na Medvediu horu ...

Výletom sme ukončili náš prímestský tábor. Cestou cez sídlisko sme zavolali aj iné deti, deti ktoré sa nezúčastnili tábora. Takto sme sa o pekné zážitky z hier podelili aj s deťmi, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tábora.

 • 10_07_2020
 • 10_07_2020_10
 • 10_07_2020_11
 • 10_07_2020_12
 • 10_07_2020_13
 • 10_07_2020_14
 • 10_07_2020_15
 • 10_07_2020_16
 • 10_07_2020_17
 • 10_07_2020_18
 • 10_07_2020_19
 • 10_07_2020_2
 • 10_07_2020_20
 • 10_07_2020_21
 • 10_07_2020_22
 • 10_07_2020_23
 • 10_07_2020_24
 • 10_07_2020_25
 • 10_07_2020_26
 • 10_07_2020_27
 • 10_07_2020_28
 • 10_07_2020_29
 • 10_07_2020_3
 • 10_07_2020_30
 • 10_07_2020_31
 • 10_07_2020_32
 • 10_07_2020_33
 • 10_07_2020_34
 • 10_07_2020_35
 • 10_07_2020_36
 • 10_07_2020_37
 • 10_07_2020_4
 • 10_07_2020_5
 • 10_07_2020_6
 • 10_07_2020_7
 • 10_07_2020_8
 • 10_07_2020_9