Kým Ružičky si s Jánom v lese opekali,
chlapci poslednú bodku za prázdninami dali.

Už 30. ročníka Bodky za prázdninami na Mariánskej hore v Levoči, ktorá sa každoročne koná v posledný deň letných prázdnin, sa po prvýkrát zúčastnili aj chlapci z nášho sídliska. Cieľom tejto vyslovene chlapskej akcie je dať bodku za prežitými prázdninami, spoznať nových kamarátov a spoločne sa dobre pripraviť na nadchádzajúci školský rok.

Tohtoročná Bodka, ktorej sa zúčastnilo takmer trojstovka chalanov,  bola v duchu doznievajúcich osláv Dvojstého výročia narodenia sv. Jána Bosca. Predobedňajší program sa niesol v podobe Grammy-Bodkára, súťažnej prehliadke scénok chlapcov z jednotlivých miest, a bohatej tomboly, pri ktorej však chlapci z Luníka nemali šťastie. Nasledovala príprava na sviatosť zmierenia a mnohí chlapci využili prítomnosť tridsiatky kňazov, aby si pred nástupom do školy očistili svoje srdcia.

Po chutnom obete sa mladší odobrali do lesa na dobrodružnú hru a pre starších boli prichystané štyri skupinky, v ktorých chlapci, alebo lepšie povedané už chlapi, diskutovali na aktuálne témy: duchovný život, moje povolanie a čo ja s ním, srdce muža.

Záver Bodky vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v bazilike Navštívenia Panny Márie, v ktorej sa chlapcom prihovoril otec provinciál Jozef Ižold. Po nej nasledovala už len tradičná fotka, rozlúčky a cesta domov.

Peťo SDB

  • 2015_08_31_bodka_levoca_01
  • 2015_08_31_bodka_levoca_02
  • 2015_08_31_bodka_levoca_03
  • 2015_08_31_bodka_levoca_04
  • 2015_08_31_bodka_levoca_05
  • 2015_08_31_bodka_levoca_06
  • 2015_08_31_bodka_levoca_07
  • 2015_08_31_bodka_levoca_08