Tento rok sme oslávili don Bosca 2x:

pri nedeľnej sv. omši 28. januára a v deň slávnosti 31. januára. Po nedeľnej sv. omši sme mali malé agapé zo sladkých obetných darov a stredajšia sv. omša bola obohatená chlapčenským spevom. Pieseň Turinskymi ulicami zaspievali naozaj oduševnene. K nedeľnej slávnostnej sv. omši sa pridalo tradičné poobedné Don Bosco show na Alejovej ulici, kde sa stretla celá košická saleziánska rodina. Na akcií sme sa zúčastnili asi tridsiati z nášho strediska. Okrem vecí slávnostných sme využili výzdobu kostola na predstavenie don Bosca žiakom zo školy na hodinách náboženstva.

 • 31.01.201801
 • 31.01.201802
 • 31.01.201803
 • 31.01.201804
 • 31.01.201805
 • 31.01.201806
 • 31.01.201807
 • 31.01.201808
 • 31.01.201809
 • 31.01.201810
 • 31.01.201811
 • 31.01.201812
 • 31.01.201813
 • 31.01.201814
 • 31.01.201815
 • 31.01.201816
 • 31.01.201817
 • 31.01.201818
 • 31.01.201819
 • 31.01.201820
 • 31.01.201821
 • 31.01.201822
 • 31.01.201823
 • 31.01.201824
 • 31.01.201825
 • 31.01.201826
 • 31.01.201827
 • 31.01.201828
 • 31.01.201829
 • 31.01.201830
 • 31.01.201831
 • 31.01.201832
 • 31.01.201833
 • 31.01.201834
 • 31.01.201835