Viaceré dievčenské stretká využili možnosť navštíviť synagógu

na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde bola putovná výstava pod názvom Anna Franková - odkaz dejín dnešku, Výstavu organizovali Gymnázium sv. Edity Steinovej v spolupráci s nadáciou Milana Šimečku. Jej cieľom bolo priblížiť dnešnej generácii hrôzy holokaustu.

Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny. Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym.

Výstava sa zaoberala nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou bolo sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako aj cieľová skupina výstavy - študenti. Expozícia ponúkla veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.
Návštevníkov výstavy sprevádzali študenti GYMESu. Aj touto cestou ďakujeme študentke a animátorke v našom stredisku Eme Velasovej za skvelý a pôsobivý výklad.

 • 11_05_2018_00001
 • 11_05_2018_00002
 • 11_05_2018_00003
 • 11_05_2018_00004
 • 11_05_2018_00005
 • 11_05_2018_00006
 • 11_05_2018_00007
 • 11_05_2018_00008
 • 11_05_2018_00009
 • 11_05_2018_00010
 • 11_05_2018_00011
 • 11_05_2018_00012
 • 11_05_2018_00013
 • 11_05_2018_00014
 • 11_05_2018_00015
 • 11_05_2018_00016
 • 11_05_2018_00017
 • 11_05_2018_00018
 • 11_05_2018_00019
 • 11_05_2018_00020