Blahoželáme Turtákovcom, ktorí sa rozhodli vyslúžiť si manželstvo v našom kostole.


P. S. Aj sa tancovalo..

  • 24_08_2019_00001