Ako už býva zvykom, prelom prázdnin a nového školského roka je spojený aj s výmenou misijných dobrovoľníkov. A tak po niekoľkodňovom plánovaní a zlaďovaní aktivít na saleziánskej chate Borda prišiel piatok 30.8.2013 - veľký deň pre nových, ale i služobne starších dobrovoľníkov.

Pre nás - nových dobrovoľníkov - znamenal začiatok plný výziev a očakávaní, čo nám tento rok na Luniku IX prinesie a čo naopak môžeme my ponúknuť ľuďom žijúcim na tomto sídlisku, „starí“ dobrovoľníci v tento deň vo svojich srdciach rekapitulovali všetko, čo zažili, a lúčili sa s ľuďmi, ktorí im prirástli k srdcu.

Za veľkodušnosť vo vykonávaní misijného dobrovoľníctva patrí obrovská vďaka Maťke Rehákovej, Lenke Košovej a „ujovi“ Jozefovi Balejovi, ktorí symbolicky odovzdali kľúče novým dobrovoľníkom Erike Rindošovej, Hane Puvákovej a Marekovi Ľubiščákovi, ktorí Vás prosia o modlitbu, aby bola ich práca požehnaná.

Marek Ľubiščák

Pozri: Členovia tímu

  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_01
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_02
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_03
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_04
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_05
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_06
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_07
  • 2013_08_vymena_dobrovolnikov_08