Prímestský tábor v krajine Indiánov

  • Vytlačiť

V pondelok 4.7. sa nám na Luníku IX začal prímestský tábor. Tento tábor sa nesie v duchu indiánov. Privítali sme viac ako 60 detí v indiánskom duchu s náčelníkom Kinulom, ktorý je hlavnou postavou celého tábora.

5. deň: Priateľstvo

Posledný deň sa naše indiánske rodinky po rannej hádke udobrili a usporiadali indiánske hry. Indiánske kmene sa predstavili v šiestich rôznych štafetách, po ktorých nasledovali zápasy v indiánskej šatke, indiánskom baseballe a v súboji o indiánsky poklad.
Poobede sme sa už tešili na príchod náčelníka Kinula. Tesne pred ním sme s hrôzou zistili, že počas doobedných  hier do nášho tábora vnikli nepriateľské kmene, ktoré ukradli Kinulove predmety: žezlo, čelenku a vejár. Skupiny po dve sa teda vybrali tromi smermi, aby vystopovali nepriateľov a do príchodu náčelníka znovu získali jeho poklad. S veľkým pokrikom a úlovkom sa kmene vrátili do tábora, aby mohli privítať náčelníka Kinula, ktorý ich za ich statočnosť a nadobudnuté čnosti odmenil krásnou indiánskou čelenkou a zmrzlinou...

2016_07_08_piatyden01.jpg2016_07_08_piatyden02.jpg2016_07_08_piatyden03.jpg2016_07_08_piatyden04.jpg2016_07_08_piatyden05.jpg2016_07_08_piatyden06.jpg2016_07_08_piatyden07.jpg2016_07_08_piatyden08.jpg2016_07_08_piatyden09.jpg2016_07_08_piatyden10.jpg2016_07_08_piatyden11.jpg2016_07_08_piatyden12.jpg2016_07_08_piatyden13.jpg2016_07_08_piatyden14.jpg2016_07_08_piatyden15.jpg2016_07_08_piatyden16.jpg2016_07_08_piatyden17.jpg2016_07_08_piatyden18.jpg2016_07_08_piatyden19.jpg2016_07_08_piatyden20.jpg2016_07_08_piatyden21.jpg2016_07_08_piatyden22.jpg2016_07_08_piatyden23.jpg2016_07_08_piatyden24.jpg2016_07_08_piatyden25.jpg2016_07_08_piatyden26.jpg2016_07_08_piatyden27.jpg2016_07_08_piatyden28.jpg2016_07_08_piatyden29.jpg2016_07_08_piatyden30.jpg2016_07_08_piatyden31.jpg2016_07_08_piatyden32.jpg2016_07_08_piatyden33.jpg2016_07_08_piatyden34.jpg2016_07_08_piatyden35.jpg2016_07_08_piatyden36.jpg2016_07_08_piatyden37.jpg2016_07_08_piatyden38.jpg2016_07_08_piatyden39.jpg2016_07_08_piatyden40.jpg2016_07_08_piatyden41.jpg2016_07_08_piatyden42.jpg2016_07_08_piatyden43.jpg2016_07_08_piatyden44.jpg2016_07_08_piatyden45.jpg2016_07_08_piatyden46.jpg2016_07_08_piatyden47.jpg2016_07_08_piatyden48.jpg2016_07_08_piatyden49.jpg2016_07_08_piatyden50.jpg2016_07_08_piatyden51.jpg2016_07_08_piatyden52.jpg2016_07_08_piatyden53.jpg2016_07_08_piatyden54.jpg2016_07_08_piatyden55.jpg2016_07_08_piatyden56.jpg2016_07_08_piatyden57.jpg2016_07_08_piatyden58.jpg2016_07_08_piatyden59.jpg2016_07_08_piatyden60.jpg2016_07_08_piatyden61.jpg2016_07_08_piatyden62.jpg2016_07_08_piatyden63.jpg2016_07_08_piatyden64.jpg2016_07_08_piatyden65.jpg

4. deň: Odvaha

Štvrtý deň indiánskeho tábora sa všetky kmene pohli smerom na západ s túžbou nájsť svojho vodcu Kinula, ktorý ich v prvý deň opustil. Počas svojej dobrodružnej cesty plnej prekvapení plnili množstvo úloh, ktoré boli zamerané na čnosť dnešného dňa, ODVAHU.  Na konci cesty nás všetkých čakal skvelý guláš. Po ňom nasledovala celotáborová hra, po ktorej sme sa pomaly presunuli naspäť na Luník IX.

2016_07_07_stvrtyden01.jpg2016_07_07_stvrtyden02.jpg2016_07_07_stvrtyden03.jpg2016_07_07_stvrtyden04.jpg2016_07_07_stvrtyden05.jpg2016_07_07_stvrtyden06.jpg2016_07_07_stvrtyden07.jpg2016_07_07_stvrtyden08.jpg2016_07_07_stvrtyden09.jpg2016_07_07_stvrtyden10.jpg2016_07_07_stvrtyden11.jpg2016_07_07_stvrtyden12.jpg2016_07_07_stvrtyden13.jpg2016_07_07_stvrtyden14.jpg2016_07_07_stvrtyden15.jpg2016_07_07_stvrtyden16.jpg2016_07_07_stvrtyden17.jpg2016_07_07_stvrtyden18.jpg2016_07_07_stvrtyden19.jpg2016_07_07_stvrtyden20.jpg2016_07_07_stvrtyden21.jpg2016_07_07_stvrtyden22.jpg2016_07_07_stvrtyden23.jpg2016_07_07_stvrtyden24.jpg2016_07_07_stvrtyden25.jpg2016_07_07_stvrtyden26.jpg2016_07_07_stvrtyden27.jpg2016_07_07_stvrtyden28.jpg2016_07_07_stvrtyden29.jpg2016_07_07_stvrtyden30.jpg2016_07_07_stvrtyden31.jpg2016_07_07_stvrtyden32.jpg2016_07_07_stvrtyden33.jpg2016_07_07_stvrtyden34.jpg2016_07_07_stvrtyden35.jpg2016_07_07_stvrtyden36.jpg2016_07_07_stvrtyden37.jpg2016_07_07_stvrtyden38.jpg2016_07_07_stvrtyden39.jpg2016_07_07_stvrtyden40.jpg2016_07_07_stvrtyden41.jpg2016_07_07_stvrtyden42.jpg2016_07_07_stvrtyden43.jpg2016_07_07_stvrtyden44.jpg2016_07_07_stvrtyden45.jpg2016_07_07_stvrtyden46.jpg2016_07_07_stvrtyden47.jpg2016_07_07_stvrtyden48.jpg2016_07_07_stvrtyden49.jpg2016_07_07_stvrtyden50.jpg2016_07_07_stvrtyden51.jpg2016_07_07_stvrtyden52.jpg2016_07_07_stvrtyden53.jpg2016_07_07_stvrtyden54.jpg2016_07_07_stvrtyden55.jpg2016_07_07_stvrtyden56.jpg2016_07_07_stvrtyden57.jpg2016_07_07_stvrtyden58.jpg2016_07_07_stvrtyden59.jpg2016_07_07_stvrtyden60.jpg

3. deň: Trpezlivosť

V stredu 6.7., tak ako v ostatné dni, sme pokračovali vo veľkom indiánskom dobrodružstve. Prežili sme ho v duchu obyčajného indiánskeho dňa, kedy  sme vyrábali rámčeky na fotky, totemy z hliny, indiánske obrázky, či náramky priateľstva.  Keďže však indiáni potrebujú k životu aj pohyb, nezabúdali sme ani naň a skúšali sme napríklad streľbu z luku, hod oštepom. I pomocou týchto aktivít sme chceli upriamiť pozornosť na ďalšiu čnosť, ktorou je TRPEZLIVOSŤ.

2016_07_06_tretiden01.jpg2016_07_06_tretiden02.jpg2016_07_06_tretiden03.jpg2016_07_06_tretiden04.jpg2016_07_06_tretiden05.jpg2016_07_06_tretiden06.jpg2016_07_06_tretiden07.jpg2016_07_06_tretiden08.jpg2016_07_06_tretiden09.jpg2016_07_06_tretiden10.jpg2016_07_06_tretiden11.jpg2016_07_06_tretiden12.jpg2016_07_06_tretiden13.jpg2016_07_06_tretiden14.jpg2016_07_06_tretiden15.jpg2016_07_06_tretiden16.jpg2016_07_06_tretiden17.jpg2016_07_06_tretiden18.jpg2016_07_06_tretiden19.jpg2016_07_06_tretiden20.jpg2016_07_06_tretiden21.jpg2016_07_06_tretiden22.jpg2016_07_06_tretiden23.jpg2016_07_06_tretiden24.jpg2016_07_06_tretiden25.jpg2016_07_06_tretiden26.jpg2016_07_06_tretiden27.jpg2016_07_06_tretiden28.jpg

2. deň: Spolupráca

Keďže náčelník Kinul opustil indiánov, doľahol na nich hlad. Preto im náčelník poslal zoznam vecí, ktoré musia urobiť, aby mohli získať obživu. Cez poobedný program naši indiáni lovili bizónov, zbierali ovocie a chytali ryby.
Čnosťou tohto dňa, o ktorú sa deti snažili, bola spolupráca, preto sa učili celý deň spolupracovať a to nie len vo svojej skupinke ale aj s ostatnými.

2016_07_05_druhyden01.jpg2016_07_05_druhyden02.jpg2016_07_05_druhyden03.jpg2016_07_05_druhyden04.jpg2016_07_05_druhyden05.jpg2016_07_05_druhyden06.jpg2016_07_05_druhyden07.jpg2016_07_05_druhyden08.jpg2016_07_05_druhyden09.jpg2016_07_05_druhyden10.jpg2016_07_05_druhyden11.jpg2016_07_05_druhyden12.jpg2016_07_05_druhyden13.jpg2016_07_05_druhyden14.jpg2016_07_05_druhyden15.jpg2016_07_05_druhyden16.jpg2016_07_05_druhyden17.jpg2016_07_05_druhyden18.jpg2016_07_05_druhyden19.jpg2016_07_05_druhyden20.jpg2016_07_05_druhyden21.jpg2016_07_05_druhyden22.jpg2016_07_05_druhyden23.jpg2016_07_05_druhyden24.jpg2016_07_05_druhyden25.jpg2016_07_05_druhyden26.jpg2016_07_05_druhyden27.jpg2016_07_05_druhyden28.jpg2016_07_05_druhyden29.jpg2016_07_05_druhyden30.jpg2016_07_05_druhyden31.jpg2016_07_05_druhyden32.jpg2016_07_05_druhyden33.jpg2016_07_05_druhyden34.jpg2016_07_05_druhyden35.jpg2016_07_05_druhyden36.jpg2016_07_05_druhyden37.jpg2016_07_05_druhyden38.jpg2016_07_05_druhyden39.jpg2016_07_05_druhyden40.jpg2016_07_05_druhyden41.jpg2016_07_05_druhyden42.jpg

1. deň: Poslušnosť

Decká sa ihneď vžili do indiánskej atmosféry a chceli sa dostať do indiánskeho kmeňa. Nebolo to však také ľahké. Všetci museli náčelníkovi Kinulovi skladať sľub a takto aj prežiť prijímací rituál do svojho kmeňa. Poobede sme svoj sľub porušili a hneď sme tak zradili našich indiánskych predkov. Kinul nás opustil a my spoločne musíme navrátiť poriadok a získať späť vlastnosti, ktoré sme stratili a porušili .

2016_07_04_prvyden01.jpg2016_07_04_prvyden02.jpg2016_07_04_prvyden03.jpg2016_07_04_prvyden04.jpg2016_07_04_prvyden05.jpg2016_07_04_prvyden06.jpg2016_07_04_prvyden07.jpg2016_07_04_prvyden08.jpg2016_07_04_prvyden09.jpg2016_07_04_prvyden10.jpg2016_07_04_prvyden11.jpg2016_07_04_prvyden12.jpg2016_07_04_prvyden13.jpg2016_07_04_prvyden14.jpg2016_07_04_prvyden15.jpg2016_07_04_prvyden16.jpg2016_07_04_prvyden17.jpg2016_07_04_prvyden18.jpg2016_07_04_prvyden19.jpg2016_07_04_prvyden20.jpg2016_07_04_prvyden21.jpg2016_07_04_prvyden22.jpg2016_07_04_prvyden23.jpg2016_07_04_prvyden24.jpg2016_07_04_prvyden25.jpg2016_07_04_prvyden26.jpg2016_07_04_prvyden27.jpg2016_07_04_prvyden28.jpg2016_07_04_prvyden29.jpg2016_07_04_prvyden30.jpg2016_07_04_prvyden31.jpg2016_07_04_prvyden32.jpg2016_07_04_prvyden33.jpg2016_07_04_prvyden34.jpg2016_07_04_prvyden35.jpg2016_07_04_prvyden36.jpg2016_07_04_prvyden37.jpg2016_07_04_prvyden38.jpg2016_07_04_prvyden39.jpg2016_07_04_prvyden40.jpg2016_07_04_prvyden41.jpg2016_07_04_prvyden42.jpg2016_07_04_prvyden43.jpg2016_07_04_prvyden44.jpg2016_07_04_prvyden45.jpg2016_07_04_prvyden46.jpg2016_07_04_prvyden47.jpg2016_07_04_prvyden48.jpg2016_07_04_prvyden49.jpg2016_07_04_prvyden50.jpg2016_07_04_prvyden51.jpg2016_07_04_prvyden52.jpg2016_07_04_prvyden53.jpg2016_07_04_prvyden54.jpg