Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť osláviť sviatok don Bosca spolu s našimi Rómami. Spoločnú oslavu sme začali svätou omšou v predvečer tohto významného dňa. K vznešenosti sviatku prispeli nielen piesne s textami, ale aj krásne ornáty s vyobrazením svätého Jána Bosca. Slávnosť sme zakončili blahoželaním našim kňazom, ktorí v tento deň tiež oslavujú, keďže don Bosco je ich patrónom.

Brčko im v mene všetkých poďakoval, zaprial veľa síl a trpezlivosti a daroval malú pozornosť. Sestra Anna ako mama Margita rozdala všetkým sladkosti, a potom sme sa pobrali do strediska, kde sme si pustili záznam z Don Bosco Show, na ktorej sme tiež účinkovali. Sestra Lívia nám ešte premietla prezentáciu fotografií z výletu mladých v Turíne. Vyvrcholením pre našu mládež bolo krátke spoločné stretnutie, na ktorom otec Peter, už tradične v tento deň, oznámil, kde pôjdeme v lete na mládežnícky výlet. Na sviatok don Bosca sme sa samozrejme pripravovali Deviatnikom.

 

“Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti.”

Viac o tohtoročnom Hesle

 

„Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež.
  Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež.
  Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež.
  Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež.“

                                                                sv. Ján Bosco

  • 2013_01_db_patron_omsa_01
  • 2013_01_db_patron_omsa_02
  • 2013_01_db_patron_omsa_03
  • 2013_01_db_patron_omsa_04
  • 2013_01_db_patron_omsa_05
  • 2013_01_db_patron_omsa_06