Tento nenápadný dátum sme všetci dlho očakávali. Dva týždne prebiehajúce nácviky, zvolenie vhodných kostýmov, príprava kulís a napokon nepatrné detaily, ktoré neunikli očiam sr. Lívie a dobrovoľníčky Martiny, dali zabrať každému jednému z nás…

Prečo? Pretože aj my, ,,luníkovci“, sme sa opäť zapojili do niekoľkoročnej tradície spoločnej oslavy nášho dona Bosca. Preplnená sála z troch košických saleziánskych stredísk aj tento rok dosvedčila, že  duch don Bosca spája stále viac a viac ľudí…

Potlesk obecenstva bol dôkazom, že rolu don Bosca (Michal Grundza) a rolu mamy Margity (Anna Chrkavá, FMA) zahrali herci excelentne. Takýto výkon podali aj manželia Harakalyovci v role Jozefa a jeho manželky, ako aj dievčatá Martina Turtáková, Klaudia Horváthová a Lívia Szakaczová v role Margitiných kamarátok, chlapci Martin Buncík, Alex Rybár, Peter Jano, Erik Dzúrik, Sebastián Bunda, Roland Gaži, Mário Turták v role don Boscových chlapcov a v role Jozefových detí Monika a Jaja Guľašová, Dávid Pohlodko a Jesika Turtáková. Nezastupiteľnú úlohu zohrala aj Lenka Guľašová, ktorá na začiatku našej scénky predniesla jednoduchú báseň s gitarovým podfarbením talentovaného interpreta Rola Chymaľa. Tak čo, chcete si ju prečítať?

Don Bosco mal pomoc z neba.
To je jasné. Všetci vieme,
že mal prvý zvláštny sníček,
keď v ňom ešte chlapec drieme.

Okrem toho mal však ešte
pomocníčku tu na zemi.
Učila ho od kolísky
hľadať v duši s nebom prienik.

Keď dorástol, stal sa kňazom,
rodinu má chlapcov novú.
A tu príde na myšlienku
žiť po boku s mamou znovu.

Margita to nemá ľahké,
veď má doma ďalšie deti.
Rozhodne sa však dať všetko.
Tak to robia veľkí svätí.

A čo dodať na záver?

Presne tak, ako mama Margita, aj my častejšie pozdvihujme  oči ku krížu, aby sme načerpali potrebnú silu…

P.S. Každému jednému hercovi patrí veľká vďaka za nesmierne veľkú trpezlivosť, ochotu a spoluprácu.

                                                                                                                                                                   dobrovoľníčka Martina

 

 • 2013_01_mama_margita_dbshow_01
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_02
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_03
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_04
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_05
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_06
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_07
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_08
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_09
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_10
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_11
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_12
 • 2013_01_mama_margita_dbshow_13