Utorok po veľkonočnej nedeli sa konal výlet pre usilovných chlapcov. Táto ich usilovnosť bola odmenená bodmi, ktoré dostali za pravidelnú účasť na stretkách, sväté omše a slušné správanie.

Cestou na kopec ich o. Jozef zoznámil s rastúcimi liečivými bylinkami v tomto ročnom období. Nato, aby sa naši chlapci zabavili veru netreba veľa. Stačí pár aktivít a hlavne oheň s opekačkou. Cestou naspäť sme prechádzali cez potok, kde si chlapci mohli vyskúšať svoju odvahu a prejsť po kmeni stromu. Týmto výletom sme ich chceli povzbudiť a odmeniť za ich snahu.

 • 2015_04_07_jozkovci1
 • 2015_04_07_jozkovci10
 • 2015_04_07_jozkovci11
 • 2015_04_07_jozkovci12
 • 2015_04_07_jozkovci13
 • 2015_04_07_jozkovci14
 • 2015_04_07_jozkovci15
 • 2015_04_07_jozkovci16
 • 2015_04_07_jozkovci2
 • 2015_04_07_jozkovci3
 • 2015_04_07_jozkovci4
 • 2015_04_07_jozkovci5
 • 2015_04_07_jozkovci6
 • 2015_04_07_jozkovci7
 • 2015_04_07_jozkovci8
 • 2015_04_07_jozkovci9