Druhá februárová nedeľa: aktuálne počasie –  10 cm čerstvo napadnutého, relatívne nesypkého snehu, stále sneží. Táto dôležitá informácia rozhodla, že nedeľný streetwork dnes prežijeme vonku, a to dlho očakávaným stavaním snehuliakov.

 Dve skupinky staviteľov, jedna pod vedením odborného oka dobrovoľníčky Lenky a animátora Dávida a druhá pod vedením dobrovoľníčky Martiny a animátora Brčka, sa rýchlosťou svetla premiestnili na miestne ihrisko, kde sa hneď pustili do práce. Kritériom víťazstva bolo postaviť nie čo najväčšieho, ale čo najkrajšie vytvarovaného snehuliaka. Musím povedať, že naozaj každý pridal ruku k dielu a za necelých 45 minút už stáli dvaja originálni fešáci. Avšak nie každý sa zhostil úlohy staviteľa, preto bola aj možnosť zahrať si futbal. Hrať túto hru na snehu s nerovnomerným terénom nie je veru žiaden špás, a tak to dalo zabrať nielen samotným chlapcom, ale aj o. Mariánovi a o. Jozefovi.
Na záver zaznela naša obľúbená zvolávačka: ,,Východ, západ, sever, juh, urobíme veľký kruh.“ A tak sme sa vo veľkom kruhu  spoločne pomodlili Don Boscom odporúčanú modlitbu: tri krát Zdravas Mária. Po požehnaní o. Mariánom sme sa odobrali, síce mokrí, ale plní zážitkov a radosti na ďalšiu dlho očakávanú udalosť – konkurz do výtvarného a hudobného krúžku.

  • 2013_01_snehuliaci_14
  • 2013_01_snehuliaci_26
  • 2013_01_snehuliaci_30
  • 2013_01_snehuliaci_50
  • 2013_01_snehuliaci_54
  • 2013_01_snehuliaci_56
  • 2013_01_snehuliaci_62
  • 2013_01_snehuliaci_66
  • 2013_01_snehuliaci_68