Pôvodne sme chceli ísť von, ale v lese bolo príliš mokro, a tak sme poklad ukryli v stredisku. Aby to nebolo také jednoduché, zamknutý bol na tri zámky. Kto otvorí prvý zámok? Poradie určil kalčetový turnaj: víťazná skupina si mohla vyberať ako prvá. Vyhrali Brčkovci, druhí boli Kajovci a tretí boli Mišovci. Toto bol však iba koniec zábavy.

Predchádzala ho celopôstna aktivita – hľadanie pokladu.

Každý týždeň v pôste sme v rámci stretiek s chlapcami bojovali a snažili sa o získanie mapy, podľa ktorej sme mali zistiť, kde sa kľúče od pokladu nachádzajú. Tesne pred veľkonočnými sviatkami sme našli to miesto. Celé sviatky sme kľúče strážili a čakali, až s Pánom Ježišom všetko dobre dopadne.

Prečo sme si zvolili také prežívanie pôstu? Cieľom bolo zlepšenie atmosféry a vzťahov medzi chlapcami. Priali sme si, aby sa trochu viac snažili spolupracovať a mať bližšie kamarátske vzťahy. Či sa nám to podarilo? Trochu to asi zapôsobilo, no žiaľ veľký zázrak sa nekonal, teda v našom prípade. Iné to bolo v živote Pána Ježiša, ktorý na Veľkú noc vstal z mŕtvych.

  • 2013_04_pokladovka_a_kalceto_01
  • 2013_04_pokladovka_a_kalceto_02
  • 2013_04_pokladovka_a_kalceto_03
  • 2013_04_pokladovka_a_kalceto_04