Deti sa učili, že môžu konať dobro aj vtedy keď ich nikto nevidí iba ich strážny anjel.

Na anjela sme si napísali osobné prosby a modlitby. Taktiež sme si vymaľovali sv. Rodinu, roztrihali obrázok a opätovne skladali. Vysvetlili sme si, že ak čo len kúsok chýba, obrázok je neúplný a chýba to. Tiež je to tak v rodinách - ak niekto chýba obraz rodiny je neúplný a chýba ten člen rodiny.  

Aj táto činnosť je podporená z Projektu Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 • 15_10_2019_00001
 • 15_10_2019_00002
 • 15_10_2019_00003
 • 15_10_2019_00004
 • 15_10_2019_00005
 • 15_10_2019_00006
 • 15_10_2019_00007
 • 15_10_2019_00008
 • 15_10_2019_00009
 • 15_10_2019_00010
 • 15_10_2019_00011
 • 15_10_2019_00012