V októbri sme sa s deťmi pred každou sv. omšou modlievali desiatok ruženca.


Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou ruženca. Preto sme s deťmi vyrobili kvety z krepového papiera a odovzdali ich Panne Márii počas modlitby posvätného ruženca.

  • 23_10_2019_00001
  • 23_10_2019_00002
  • 23_10_2019_00003
  • 23_10_2019_00004
  • 23_10_2019_00005
  • 23_10_2019_00006
  • 23_10_2019_00007
  • 23_10_2019_00008