Púte do Ríma a stretnutia so svätým otcom Františkom sa zúčastnila stovka Rómov zo Slovenska, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z nášho sídliska. Prinášame podrobné informácie.

Púť Cigánov - Rómov, Sintov a kočovných kmeňov, ktorú organizovala organizuje Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, sa konala v dňoch 22.-27.10.2015 pri príležitosti 50. výročia stretnutia blahoslaveného Pavla VI. s Cigánmi v rómskom tábore v rímskej časti Pomezia (Taliansko). Putovanie bolo spojené so špeciálnou audienciou u Svätého Otca Františka 26.10.2015 o 12. hod.

{tab Požehnal nás Svätý Otec}

Rómovia vo svojej histórii patrili k putujúcim národom a keďže všetky cestu vedú do Ríma – aj z nášho sídliska sme sa vybrali do večného mesta na stretnutie so sv. otcom pápežom Františkom.

Minulý mesiac uplynulo 50 rokov od stretnutia pápeža Pavla VI. s kočovnými Rómami v rímskej časti Pomezia. Z príležitosti výročia tohto stretnutia sa v dňoch 23. – 26. októbra 2015 uskutočnila v Ríme Svetová púť Rómov. Rómovia z celého sveta (asi 7 – 8 tisíc) prijali pozvanie pápeža Františka – nevynímajúc zástupcov zo Slovenska, ktorých bolo asi 130 – a zaplnili Rím. Púť sa uskutočnila pod záštitou Rady pre pastoráciu Rómov a menšín pri KBS a viedol ju košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Po celodennej a celonočnej ceste autobusmi sme v piatok ráno prišli do Assisi – mesta chudobného sv. Františka a prezreli sme si miesta, kde pôsobil. Na ďalší deň sme dorazili do Ríma. Ako prvú sme navštívili Lateránsku baziliku, kde sme mali spoločnú svätú omšu so všetkými pútnikmi zo Slovenska. Neďaleké sväté schody sme si nielen pozreli, ale mnohí z nás ich prešli kolenačky. Odpoludnia sme boli v katakombách sv. Kalixta a sv. Sebastiána – na miestach, kde boli pochovaní prví kresťania. A večer sme sa so všetkými pútnikmi modlili krížovú cestu pri Koloseu, kde pre svoju vieru podstúpilo smrť veľa kresťanov.

Nedeľu sme prežili z väčšej časti na známom pútnickom mieste Ríma, kde svätú omšu vo svätyni Božej lásky slávil kardinál Antonio Maria Veglió, predseda dikastéria pre migrantov.
Vrcholom našej púte bolo stretnutie s pápežom Františkom v aule pomenovanej na počesť Pavla VI., iniciátora stretnutia v Pomezii. Boli sme hrdí, že verejne mohol pápeža pozdraviť aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák v rómskom jazyku. Pápež vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol hodnotu vzdelania: ,,Deti sú budúcnosťou vášho ľudu a spoločnosti, v ktorej žijú. To si vyžaduje zabezpečiť im primerané vzdelanie. Je to základ pre rozvoj ich osobnosti. Nízka úroveň vzdelania je prekážkou pri prístupe a uplatnení sa na pracovnom trhu.“ Po audiencii sme mali spoločný obed – dar pápeža - a v hodine Božieho milosrdenstva sme v chráme sv. Petra pri oltári sv.Jozefa zakončili našu púť. Svätú omšu spolu s našim otcom arcibiskupom Bernardom Boberom slávilo osem kňazov, ktorí boli našimi spolupútnikmi za prítomnosti oboch našich veľvyslancov ( Vatikán, Taliansko) i štátnych predstaviteľov.

Večerný Rím bol pre nás uchvacujúci – mladí sa posadili pri fontáne na námestí sv. Petra a nechceli ísť domov ... čas nás však súril.
S touto púťou boli spojené isté námahy nielen nás účastníkov, ale aj tých, ktorí túto púť pripravovali. Osobitná vďaka patrí don Jozefovi Žemberovi SDB – ktorého úsilie vo svojej homílii ocenil aj otec arcibiskup a vôbec otcom saleziánom, ktorí stáli za celou organizáciou celoslovenskej púte do Ríma. Sme vďační, že sme mohli niečo zanechať, aby sme sa obohatili spoločenstvom Cirkvi, bohatstvom pamiatok a najmä, že sme sa posilnili vo svojej viere. Veď skutočným cieľom nášho putovania bol ten, ktorý je „Cesta, Pravda a Život.“

2015_10_27_roma01.jpg2015_10_27_roma02.jpg2015_10_27_roma03.jpg2015_10_27_roma04.jpg2015_10_27_roma05.jpg2015_10_27_roma06.jpg2015_10_27_roma07.jpg2015_10_27_roma08.jpg2015_10_27_roma09.jpg2015_10_27_roma10.jpg2015_10_27_roma11.jpg2015_10_27_roma12.jpg2015_10_27_roma13.jpg2015_10_27_roma14.jpg2015_10_27_roma15.jpg2015_10_27_roma16.jpg2015_10_27_roma17.jpg2015_10_27_roma18.jpg2015_10_27_roma19.jpg2015_10_27_roma20.jpg2015_10_27_roma21.jpg2015_10_27_roma22.jpg2015_10_27_roma23.jpg2015_10_27_roma24.jpg2015_10_27_roma25.jpg2015_10_27_roma26.jpg2015_10_27_roma27.jpg2015_10_27_roma28.jpg2015_10_27_roma29.jpg2015_10_27_roma30.jpg2015_10_27_roma31.jpg2015_10_27_roma32.jpg2015_10_27_roma33.jpg2015_10_27_roma34.jpg2015_10_27_roma35.jpg2015_10_27_roma36.jpg2015_10_27_roma37.jpg2015_10_27_roma38.jpg2015_10_27_roma39.jpg2015_10_27_roma40.jpg2015_10_27_roma41.jpg2015_10_27_roma42.jpg2015_10_27_roma43.jpg2015_10_27_roma44.jpg2015_10_27_roma45.jpg2015_10_27_roma46.jpg2015_10_27_roma47.jpg2015_10_27_roma48.jpg2015_10_27_roma49.jpg2015_10_27_roma50.jpg2015_10_27_roma51.jpg2015_10_27_roma52.jpg2015_10_27_roma53.jpg2015_10_27_roma54.jpg2015_10_27_roma55.jpg2015_10_27_roma56.jpg2015_10_27_roma57.jpg2015_10_27_roma58.jpg2015_10_27_roma59.jpg2015_10_27_roma60.jpg2015_10_27_roma61.jpg2015_10_27_roma62.jpg2015_10_27_roma63.jpg2015_10_27_roma64.jpg2015_10_27_roma65.jpg2015_10_27_roma66.jpg

{tab Príhovory}

{tab Média o stretnutí}

Rómovia za pápežom

zdroj: www.facebook.com/peterpollak.sk

Rómovia u pápeža

zdroj: www.facebook.com/peterpollak.sk

 

Slovenské média

Rómovia z Luníka IX idú za pápežom  (23.10.2015)
Zdroj: www.kosicednes.sk/romovia-z-lunika-ix-idu-za-papezom/

Slovenskí Rómovia na Svetovej púti Rómov v Ríme (23.10.2015)
Zdroj: sk.radiovaticana.va/news/2015/10/23/slovenskí_rómovia_na_svetovej_púti_rómov_v_ríme/1181441

Pápež František účastníkom Svetovej púte Rómov: „Ste v srdci Cirkvi!“   (26.10.2015)
Zdroj: sk.radiovaticana.va/news/2015/10/26/papez_frantisek_ucastnikom_svetovej_pute_romov/1182236

Rómovia u svätého otca v Ríme  (26.10.2015)
Zdroj: romovia.sme.sk/c/20062447/romovia-u-svateho-otca-v-rime

 Rómovia u pápeža: Bardejovčanka sa dotkla Františka   (28.10.2015)
Zdroj: kosice.korzar.sme.sk/c/8051839/romovia-u-papeza-bardejovcanka-sa-dotkla-frantiska

Talianske média

Una nuova storia per i gitani senza più pregiudizi + video  (26.10.2015)
www.ctv.va/content/ctv/it/news/articoli/papa-gitani-26-10-2015.html

È ora di voltare pagina   (26.10.2015)
www.osservatoreromano.va/it/news/e-ora-di-voltare-pagina

«Mai più tragedie per i bimbi del popolo gitano»  (26.10.2015)
www.avvenire.it/Papa_Francesco/Discorsi/Pagine/discorso-papa-al-popolo-gitano.aspx

Papa al popolo gitano: mai più tragedie per i vostri bimbi   (26.10.2015)
it.radiovaticana.va/news/2015/10/26/papa_al_popolo_gitano

L'incontro con Papa Francesco ci ha donato forza e speranza   (26.10.2015)
it.radiovaticana.va/news/2015/10/26/lincontro_con_papa_francesco

Il Papa: basta discriminazioni e xenofobia nei confronti dei gitani   (26.10.2015)
vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/44251/

{tab Duchovná príprava a program púte}

Duchovná príprava

Pred 50. rokmi, 26. septembra 1965, pápež Pavol VI. neďaleko Ríma navštívil Rómov. Slávil tam svätú omšu, počas ktorej predniesol významnú kázeň. Načrtol v nej program viery a znovuzrodenia sa pre všetkých Rómov, ktorí veria v Krista.
Naše stretnutie v Ríme nadväzuje na toto prvé stretnutia Rómov s Pavlom VI. Chceme sa naň vnútorne pripraviť, preto počas deviatich dní necháme v sebe zaznievať slová homílie Pavla VI. K zamysleniu každého dňa odporúčame pridať modlitbu za Rómov, modlitbu k Panne Márii „Pod tvoju ochranu“ a invokáciu k blahoslavenému Zefirínovi a sv. Krištofovi, ochrancovi pútnikov.

MODLITBA ZA RÓMSKY NÁROD

Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré v tento deň urobili.
Prosím Ťa o odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Odovzdávam Ti rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili.
Vzhliadni na rómske ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily pre ich rodiny,
aby ich neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť všetkého zlého
a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Maj starosť o starých a chorých, o tých,
čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých,
ktorí zomreli v tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov,
aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.

POD TVOJU OCHRANU

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám
v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď.
Ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Blahoslavený Zefirín, oroduj za nás.
Svätý Krištof, oroduj za nás.

Stianuť verziu pre tlač:
{phocadownload view=file|id=12|text=Duchovná príprava na púť do Ríma 2015 - deviatnik|target=b}

 

Program púte

Štvrtok, 22. október 2015
Odchod zo Slovenska

Piatok, 23. október 2015
Assisi

Sobota, 24. október 2015
Príchod do Ríma, návšteva kresťanských pamiatok
Krížová cesta v Koloseu

Nedeľa, 25. október 2015
Svätá omša vo Svätyni Božej lásky (Rím)
Návšteva kresťanských pamiatok

Pondelok, 26. október 2015
Aula Pavla VI: Audiencia u Pápeža Františka
Návšteva kresťanských pamiatok

Utorok, 27. október 2015
príchod na Slovensko

{phocadownload view=file|id=14|text=Podrobný program púte Rómov do Ríma 2015|target=b}

{/tabs}