Konečne opäť stretká. Byť dobrý je ľahšie s priateľmi

 

Táto aktivita je podporená aj Karpatskou nadáciou z grantového programu Zraniteľné skupiny.

04_06_2020.jpg04_06_2020_2.jpg