21. mája sa v našom kostole Zmŕtvychvstalého Krista snúbila veľká radosť s veľkým stretnutím.

Z detí, ktoré sa naň dva roky pripravovali, pristúpilo k 1. sv. prijímaniu 6 dievčat a 2 chlapci. Sme za ne vďační a modlíme sa, aby im nadšenie nevyprchalo a mali vytrvalosť budovať naďalej priateľstvo s Pánom Ježišom.             sr. Mária

prvesvate_prijimanie_21_05_201701.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201702.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201703.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201704.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201705.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201706.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201707.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201708.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201709.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201710.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201711.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201712.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201713.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201714.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201715.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201716.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201717.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201718.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201719.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201720.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201721.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201722.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201723.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201724.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201725.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201726.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201727.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201728.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201729.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201730.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201731.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201732.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201733.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201734.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201735.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201736.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201737.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201738.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201739.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201740.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201741.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201742.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201743.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201744.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201745.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201746.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201747.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201748.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201749.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201750.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201751.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201752.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201753.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201754.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201755.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201756.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201757.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201758.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201759.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201760.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201761.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201762.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201763.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201764.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201765.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201766.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201767.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201768.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201769.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201770.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201771.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201772.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201773.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201774.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201775.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201776.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201777.jpgprvesvate_prijimanie_21_05_201778.jpg