Výlet na Medvediu horu ...

Výletom sme ukončili náš prímestský tábor. Cestou cez sídlisko sme zavolali aj iné deti, deti ktoré sa nezúčastnili tábora. Takto sme sa o pekné zážitky z hier podelili aj s deťmi, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tábora.

10_07_2020.JPG10_07_2020_2.JPG10_07_2020_3.JPG10_07_2020_4.JPG10_07_2020_5.JPG10_07_2020_6.JPG10_07_2020_7.JPG10_07_2020_8.JPG10_07_2020_9.JPG10_07_2020_10.JPG10_07_2020_11.JPG10_07_2020_12.JPG10_07_2020_13.JPG10_07_2020_14.JPG10_07_2020_15.JPG10_07_2020_16.JPG10_07_2020_17.JPG10_07_2020_18.JPG10_07_2020_19.JPG10_07_2020_20.JPG10_07_2020_21.JPG10_07_2020_22.JPG10_07_2020_23.JPG10_07_2020_24.JPG10_07_2020_25.JPG10_07_2020_26.JPG10_07_2020_27.JPG10_07_2020_28.JPG10_07_2020_29.JPG10_07_2020_30.JPG10_07_2020_31.JPG10_07_2020_32.JPG10_07_2020_33.JPG10_07_2020_34.JPG10_07_2020_35.JPG10_07_2020_36.JPG10_07_2020_37.JPG


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.