Už tradične sme posledné hodiny roka prežili v stredisku spolu - mladí, saleziáni, saleziánky, dobrovoľníčky a dobrovoľníci, súčasní i minulí.

Počas adventu si niektoré deti v rámci svojich stretiek pripravovali scénky do vianočného programu, ktorý sa konal na Božie narodenie po sv. omši.

Vrámci predvianočného premýšľania, ako odmeniť naše dievčatá za ich ukážkové správanie sa na stretkách, sme sa rozhodli im pripraviť predvianočné posedenie "pri bobáľkoch", na ktoré sme sa poctivo pripravovali vo svojich skupinkách.

Prianím všetkých ľudí dobrej vôle po celom svete je, aby zažili aspoň počas Vianoc teplo domova, čím myslia predovšetkým na rodinnú atmosféru. Obyvatelia Luníka IX však pojem "teplo domova" berú doslovne. Musia zabezpečiť drevo na kúrenie, aby prežili studené zimné večery.

Vianoce sú predo dvermi! A tak v dome každej šikovnej gazdinky začínajú rozvoniavať medovníčky.

Pred dvomi dňami mi moja osemdesiatročná mama zatelefonovala a hovorila mi o správe, ktorú zachytila v televízii, o búraní bytovky na Luníku IX.

Opäť prišli ťažké stroje, doviezli drahú techniku, ktorej úlohou je rúcať. Nedokážu nič iné. To, čo ľudia mesiace stavali, roky obývali, padlo v priebehu troch dní.

Mikuláš má rád všetky deti, a preto sa chcel stretnúť aj s inými chlapcami a dievčatami, ktoré bývajú na Luníku.

Už Ti volal Mikuláš, že príde? Nie?

Vidím, že ste pripojení, tak vám idem porozprávať, ako bolo na jesennej duchovnej obnove pre mladých.

Tak ako ostatné, i posledný štvrtok v tomto liturgickom roku patril dievčenským stretkám.

Mladí ľudia plní radosti, ktorých spája vízia byť generáciou "KIOBK" (ktorej ide o Božie kráľovstvo), to je projekt GODZONE.