Presne na deň a hodinu presne, rok po návšte pápeža Františka, sa otvorili brány nášho strediska a maxistretkom začal nový školský rok aj v našom stredisku.

Po úvodnej hre nasledovala scénka, ktorá deťom pripomenula letný prímestký tábor. Deti si s chuťou a nahlas zaspievali táborovú hymnu a po nej sa pustili do plnenia šiestich úloh. Ako odmenu dostávali diely veľkého puzzle, ktorého výsledkom bola fotografia "amaro papežis". Nakoniec si deti so svojimi animátormi dohodli časy stretiek a pobrali sa na sv. omšu.

2022_09_14_otvorenie_oratka01.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka02.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka03.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka04.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka05.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka06.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka07.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka08.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka09.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka10.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka11.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka12.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka13.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka14.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka15.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka16.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka17.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka18.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka19.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka20.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka21.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka22.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka23.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka24.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka25.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka26.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka27.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka28.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka29.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka30.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka31.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka32.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka33.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka34.jpg2022_09_14_otvorenie_oratka35.jpg