Rok po návšte pápeža Františka vyrástol na našom sídlisku nový kríž, ktorý posvätil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

13. septembra o 17.30 hod. sa obyvatelia sídliska zhromaždili na novo vybudovanom námestí na začiatku Luníka, ktoré možno v budúcnosti ponesie názov podľa pápeža, ktorý naň prišiel pred rokom. V úvodnom príhovore zvýraznil otec arcibiskup dôležitosť kríža pre toto miesto a ľudí tu žijúcich. Po samotnom odhalení a požehnaní sa zhromaždeným Rómom prihovoril pán primátor Jaroslav Poláček a po ňom pán starosta Marcel Šaňa.

O 18. hod. pokračoval program v kostole Zmŕtvychvstalého Krista, kde pred začiatkom sv. omše požehnal otec Bernard pamätné miesto, na ktorom sa zastavil pred rokom a v tichej modlitbe spočinul na minútku pápež František. Pamätné miesto je doplnené presklennou vitrínou, v ktorej je zaväsená štóla, ktorú mal pápež pri požehnaní na sebe a jeho dar miestnej komunite - tanier "fangotto", pochádzajúci zo Sicílie zo začiatku minulého storočia. Tanier je symbolom jednoty, pretože z neho jedávala celá rodina.

Po sv. omši nasledovalo agape pre pozvaných hostí a pre všetkých ostatných veľký "bašavel" pred kostolom.

Slávnosť neunikla pozornosti niektorým slovenským médiám, za ktoré možno spomenúť: Tv Lux, TA3.

2022_09_13_kriz_posvatne_miesto01.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto02.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto03.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto04.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto05.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto06.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto07.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto08.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto09.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto10.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto11.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto12.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto13.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto14.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto15.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto16.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto17.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto18.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto19.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto20.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto21.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto22.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto23.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto24.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto25.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto26.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto27.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto28.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto29.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto30.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto31.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto32.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto33.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto34.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto35.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto36.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto37.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto38.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto39.jpg2022_09_13_kriz_posvatne_miesto40.jpg