Osada Mašličkovo negatívne upútava svojim nepríjemným vonkajším vzhľadom, ale má aj svoje neodolateľné čaro ukryté v očiach detí. Tam sa zrkadlí Božia krása ľudskej duše. Áno, deti sú v tom nevinne.

Pravidelne v stredu chodievame medzi nich. Sú vďačné za každé milé slovo. Pani Monika sa prihovára tým najmenším po rómsky, nakoľko mnohé z nich nevedia po slovensky. Majú chuť učiť sa modlitby. Radi sa hrajú. Keď sa dá, tak rodičom pomôžeme s nejakým oblečením. Cestou späť sa modlíme za nich ruženec.

Veríme, že Božia milosť pôsobí aj v tejto ľudskej biede.

2022_04_06_maslickovo_pastoracia.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_2.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_3.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_4.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_5.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_6.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_7.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_8.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_9.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_10.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_11.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_12.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_13.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_14.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_15.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_16.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_17.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_18.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_19.jpg2022_04_06_maslickovo_pastoracia_20.jpg2022_04_14_maslickovo_pastoracia_25.jpg2022_04_14_maslickovo_pastoracia_26.jpg2022_04_14_maslickovo_pastoracia_27.jpg2022_04_14_maslickovo_pastoracia_28.jpg