Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili.

Zaujímavá bola krížová cesta po sídlisku s krížom, na ktorý si každý účastník mohol napísať svoje meno. Kríž vyrobili chlapci. Potom sme chodili pomedzi činžiaky, modlili sa jednotlivé zastavenia krížovej cesty, až sme vyšli pod les nad Luníkom, kde sme kríž osadili do zeme.

2022_04_15_krizova_cesta.jpg2022_04_15_krizova_cesta_2.jpg2022_04_15_krizova_cesta_3.jpg2022_04_15_krizova_cesta_4.jpg2022_04_15_krizova_cesta_5.jpg2022_04_15_krizova_cesta_6.jpg2022_04_15_krizova_cesta_7.jpg2022_04_15_krizova_cesta_8.jpg2022_04_15_krizova_cesta_9.jpg2022_04_15_krizova_cesta_10.jpg2022_04_15_krizova_cesta_11.jpg2022_04_15_krizova_cesta_12.jpg2022_04_15_krizova_cesta_13.jpg2022_04_15_krizova_cesta_14.jpg2022_04_15_krizova_cesta_15.jpg2022_04_15_krizova_cesta_16.jpg2022_04_15_krizova_cesta_17.jpg2022_04_15_krizova_cesta_18.jpg2022_04_15_krizova_cesta_19.jpg2022_04_15_krizova_cesta_20.jpg2022_04_15_krizova_cesta_21.jpg2022_04_15_krizova_cesta_22.jpg2022_04_15_krizova_cesta_23.jpg2022_04_15_krizova_cesta_24.jpg2022_04_15_krizova_cesta_25.jpg2022_04_15_krizova_cesta_26.jpg2022_04_15_krizova_cesta_27.jpg2022_04_15_krizova_cesta_28.jpg2022_04_15_krizova_cesta_29.jpg2022_04_15_krizova_cesta_30.jpg2022_04_15_krizova_cesta_31.jpg2022_04_15_krizova_cesta_32.jpg2022_04_15_krizova_cesta_33.jpg2022_04_15_krizova_cesta_34.jpg2022_04_15_krizova_cesta_35.jpg2022_04_15_krizova_cesta_36.jpg2022_04_15_krizova_cesta_37.jpg2022_04_15_krizova_cesta_38.jpg2022_04_15_krizova_cesta_39.jpg2022_04_15_krizova_cesta_40.jpg2022_04_15_krizova_cesta_41.jpg2022_04_15_krizova_cesta_42.jpg2022_04_15_krizova_cesta_43.jpg2022_04_15_krizova_cesta_44.jpg2022_04_15_krizova_cesta_45.jpg2022_04_15_krizova_cesta_46.jpg2022_04_15_krizova_cesta_47.jpg2022_04_15_krizova_cesta_48.jpg2022_04_15_krizova_cesta_49.jpg2022_04_15_krizova_cesta_50.jpg2022_04_15_krizova_cesta_51.jpg2022_04_15_krizova_cesta_52.jpg2022_04_15_krizova_cesta_53.jpg2022_04_15_krizova_cesta_54.jpg2022_04_15_krizova_cesta_55.jpg2022_04_15_krizova_cesta_56.jpg2022_04_15_krizova_cesta_57.jpg2022_04_15_krizova_cesta_58.jpg2022_04_15_krizova_cesta_59.jpg2022_04_15_krizova_cesta_60.jpg2022_04_15_krizova_cesta_61.jpg2022_04_15_krizova_cesta_62.jpg2022_04_15_krizova_cesta_63.jpg2022_04_15_krizova_cesta_64.jpg2022_04_15_krizova_cesta_65.jpg2022_04_15_krizova_cesta_66.jpg2022_04_15_krizova_cesta_67.jpg2022_04_15_krizova_cesta_68.jpg2022_04_15_krizova_cesta_69.jpg2022_15_04_krizova_cesta.jpg2022_15_04_krizova_cesta_2.jpg2022_15_04_krizova_cesta_3.jpg2022_15_04_krizova_cesta_4.jpg2022_15_04_krizova_cesta_5.jpg2022_15_04_krizova_cesta_6.jpg2022_15_04_krizova_cesta_7.jpg2022_15_04_krizova_cesta_8.jpg2022_15_04_krizova_cesta_9.jpg2022_15_04_krizova_cesta_10.jpg2022_15_04_krizova_cesta_11.jpg2022_15_04_krizova_cesta_12.jpg2022_15_04_krizova_cesta_13.jpg2022_15_04_krizova_cesta_14.jpg2022_15_04_krizova_cesta_15.jpg2022_15_04_krizova_cesta_16.jpg2022_15_04_krizova_cesta_17.jpg2022_15_04_krizova_cesta_18.jpg2022_15_04_krizova_cesta_19.jpg2022_15_04_krizova_cesta_20.jpg2022_15_04_krizova_cesta_21.jpg2022_15_04_krizova_cesta_22.jpg2022_15_04_krizova_cesta_23.jpg2022_15_04_krizova_cesta_24.jpg2022_15_04_krizova_cesta_25.jpg2022_15_04_krizova_cesta_26.jpg2022_15_04_krizova_cesta_27.jpg2022_15_04_krizova_cesta_28.jpg2022_15_04_krizova_cesta_29.jpg2022_15_04_krizova_cesta_30.jpg2022_15_04_krizova_cesta_31.jpg2022_15_04_krizova_cesta_32.jpg2022_15_04_krizova_cesta_33.jpg2022_15_04_krizova_cesta_34.jpg2022_15_04_krizova_cesta_35.jpg2022_15_04_krizova_cesta_36.jpg2022_15_04_krizova_cesta_37.jpg2022_15_04_krizova_cesta_38.jpg2022_15_04_krizova_cesta_39.jpg2022_15_04_krizova_cesta_40.jpg2022_15_04_krizova_cesta_41.jpg2022_15_04_krizova_cesta_42.jpg2022_15_04_krizova_cesta_43.jpg2022_15_04_krizova_cesta_44.jpg2022_15_04_krizova_cesta_45.jpg2022_15_04_krizova_cesta_46.jpg2022_15_04_krizova_cesta_47.jpg2022_15_04_krizova_cesta_48.jpg2022_15_04_krizova_cesta_49.jpg2022_15_04_krizova_cesta_50.jpg2022_15_04_krizova_cesta_51.jpg2022_15_04_krizova_cesta_52.jpg2022_15_04_krizova_cesta_53.jpg2022_15_04_krizova_cesta_54.jpg2022_15_04_krizova_cesta_55.jpg2022_15_04_krizova_cesta_56.jpg2022_15_04_krizova_cesta_57.jpg2022_15_04_krizova_cesta_58.jpg2022_15_04_krizova_cesta_59.jpg2022_15_04_krizova_cesta_60.jpg2022_15_04_krizova_cesta_61.jpg2022_15_04_krizova_cesta_62.jpg2022_15_04_krizova_cesta_63.jpg2022_15_04_krizova_cesta_64.jpg2022_15_04_krizova_cesta_65.jpg