Milan Kolcun - hlavný „potulkár", autor (spoluautor), režisér, sprievodca, ale aj spisovateľ, prekladateľ, moderátor a učiteľ, zorganizoval 1-3.júna prehliadku nášho sídliska.

Počas týchto troch dní sme privítali aj v našich priestoroch niečo cez 200 návštevníkov. Na nádvorí ich zaujímalo najmä miesto, kde stala tribúna na ktorej bol Svätý Otec. Všetci boli príjemne prekvapený krásou nášho kostola Zmŕtvychvstalého Krista. Aj my sme mali možnosť povedať pár slov o našej pastoračnej činnosti, ale najmä zážitkoch spojených s návštevou Svätého Otca a jeho neplánovanou prítomnosťou v našom kostole. V nedeľu v poslednom turnuse bol prítomný aj pán primátor Jaroslav Poláček a  starosta Luníka IX pán Marcel Šaňa. Veríme, že aj táto akcia pomohla k vzájomnému zblíženiu.

2022_06_03_potulky lunikom01.jpg2022_06_03_potulky lunikom02.jpg2022_06_03_potulky lunikom03.jpg2022_06_03_potulky lunikom04.jpg2022_06_03_potulky lunikom05.jpg2022_06_03_potulky lunikom06.jpg2022_06_03_potulky lunikom07.jpg2022_06_03_potulky lunikom08.jpg2022_06_03_potulky lunikom09.jpg2022_06_03_potulky lunikom10.jpg2022_06_03_potulky lunikom11.jpg2022_06_03_potulky lunikom12.jpg2022_06_03_potulky lunikom13.jpg2022_06_03_potulky lunikom14.jpg2022_06_03_potulky lunikom15.jpg2022_06_03_potulky lunikom16.jpg2022_06_03_potulky lunikom17.jpg2022_06_03_potulky lunikom18.jpg2022_06_03_potulky lunikom19.jpg2022_06_03_potulky lunikom20.jpg2022_06_03_potulky lunikom21.jpg