V požehnanom čase Vianoc sa nám Boh dáva v štedrosti svojej bezhraničnej Lásky skrze Božie Dieťa Ježiš. A tento Ježiš medzi nami sa dnes na sviatok Svätej rodiny stal Eucharistickým darom pre nášho Igora.

Gratulujeme mu a modlime sa za Igora, aby jeho priateľstvo s Ježišom rástlo.

2021_12_26_igor_prijimanie.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_2.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_3.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_4.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_5.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_6.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_7.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_8.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_9.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_10.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_11.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_12.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_13.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_14.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_15.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_16.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_17.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_18.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_19.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_20.jpg2021_12_26_igor_prijimanie_21.jpg