S Božou pomocou sme dnes rozbehli prázdninové aktivity v našom stredisku.
Spolu s 30 animátormi sme privítali niečo cez 50 detí. Atmosféra bola vynikajúca, počasie nám prialo, náš Dobrý Boh nám štedro požehnával.

Deti boli spokojné a šťastné, animátori unavení, ale radostné naplnení pocitom obetavej služby.
Ďakujeme našim kuchárkam, ktoré nás chutne zasýtili.

2021_07_12_tabor_po_01.jpg2021_07_12_tabor_po_02.jpg2021_07_12_tabor_po_03.jpg2021_07_12_tabor_po_04.jpg2021_07_12_tabor_po_05.jpg2021_07_12_tabor_po_06.jpg2021_07_12_tabor_po_07.jpg2021_07_12_tabor_po_08.jpg2021_07_12_tabor_po_09.jpg2021_07_12_tabor_po_10.jpg2021_07_12_tabor_po_11.jpg2021_07_12_tabor_po_12.jpg2021_07_12_tabor_po_13.jpg2021_07_12_tabor_po_14.jpg2021_07_12_tabor_po_15.jpg2021_07_12_tabor_po_16.jpg2021_07_12_tabor_po_17.jpg2021_07_12_tabor_po_18.jpg2021_07_12_tabor_po_19.jpg2021_07_12_tabor_po_20.jpg2021_07_12_tabor_po_21.jpg2021_07_12_tabor_po_22.jpg2021_07_12_tabor_po_23.jpg2021_07_12_tabor_po_24.jpg2021_07_12_tabor_po_25.jpg2021_07_12_tabor_po_26.jpg2021_07_12_tabor_po_27.jpg2021_07_12_tabor_po_28.jpg2021_07_12_tabor_po_29.jpg2021_07_12_tabor_po_30.jpg2021_07_12_tabor_po_31.jpg2021_07_12_tabor_po_32.jpg2021_07_12_tabor_po_33.jpg2021_07_12_tabor_po_34.jpg2021_07_12_tabor_po_35.jpg2021_07_12_tabor_po_36.jpg2021_07_12_tabor_po_37.jpg2021_07_12_tabor_po_38.jpg2021_07_12_tabor_po_39.jpg2021_07_12_tabor_po_40.jpg2021_07_12_tabor_po_41.jpg2021_07_12_tabor_po_42.jpg2021_07_12_tabor_po_43.jpg2021_07_12_tabor_po_44.jpg2021_07_12_tabor_po_45.jpg2021_07_12_tabor_po_46.jpg2021_07_12_tabor_po_47.jpg2021_07_12_tabor_po_48.jpg2021_07_12_tabor_po_49.jpg2021_07_12_tabor_po_50.jpg2021_07_12_tabor_po_51.jpg2021_07_12_tabor_po_52.jpg2021_07_12_tabor_po_53.jpg2021_07_12_tabor_po_54.jpg2021_07_12_tabor_po_55.jpg2021_07_12_tabor_po_56.jpg2021_07_12_tabor_po_57.jpg2021_07_12_tabor_po_58.jpg2021_07_12_tabor_po_59.jpg2021_07_12_tabor_po_60.jpg2021_07_12_tabor_po_61.jpg2021_07_12_tabor_po_62.jpg2021_07_12_tabor_po_63.jpg2021_07_12_tabor_po_64.jpg2021_07_12_tabor_po_65.jpg2021_07_12_tabor_po_66.jpg2021_07_12_tabor_po_67.jpg2021_07_12_tabor_po_68.jpg2021_07_12_tabor_po_69.jpg2021_07_12_tabor_po_70.jpg2021_07_12_tabor_po_71.jpg2021_07_12_tabor_po_72.jpg2021_07_12_tabor_po_73.jpg2021_07_12_tabor_po_74.jpg2021_07_12_tabor_po_75.jpg2021_07_12_tabor_po_76.jpg2021_07_12_tabor_po_77.jpg2021_07_12_tabor_po_78.jpg2021_07_12_tabor_po_79.jpg2021_07_12_tabor_po_80.jpg2021_07_12_tabor_po_81.jpg2021_07_12_tabor_po_82.jpg2021_07_12_tabor_po_83.jpg2021_07_12_tabor_po_84.jpg2021_07_12_tabor_po_85.jpg2021_07_12_tabor_po_86.jpg2021_07_12_tabor_po_87.jpg2021_07_12_tabor_po_88.jpg2021_07_12_tabor_po_89.jpg2021_07_12_tabor_po_90.jpg2021_07_12_tabor_po_91.jpg2021_07_12_tabor_po_92.jpg2021_07_12_tabor_po_93.jpg2021_07_12_tabor_po_94.jpg2021_07_12_tabor_po_95.jpg2021_07_12_tabor_po_96.jpg

Večer sme strávili animátorský večer na bowlingu a zakončili modlitbou korunky  pred svätyňou Božieho milosrdenstva.