Predvianočný čas príprav na oslavu narodenia Ježiša Krista sme zavŕšili duchovnou obnovou.

Upriamili sme sa na dôležitosť primátu mena Ježiš v našom živote.

V ňom sa všetko začína a všetko končí. V „stratení sa“ v jeho Láske nachádzame ten skutočný zmysel nášho života.

2020_12_23_duchovna_obnova04.jpg2020_12_23_duchovna_obnova06.jpg2020_12_23_duchovna_obnova07.jpg2020_12_23_duchovna_obnova09.jpg2020_12_23_duchovna_obnova11.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.