- vyrobili sme adventné vence

Fotodokumentácia od chystania kruhov až po požehnanie vencov na omši.

Tie sviečky treba už len zažať!

28_11_201800001.jpg28_11_201800002.jpg28_11_201800003.jpg28_11_201800004.jpg28_11_201800005.jpg28_11_201800006.jpg28_11_201800007.jpg28_11_201800008.jpg28_11_201800009.jpg28_11_201800010.jpg28_11_201800011.jpg28_11_201800012.jpg28_11_201800013.jpg28_11_201800014.jpg28_11_201800015.jpg28_11_201800016.jpg28_11_201800017.jpg28_11_201800018.jpg28_11_201800019.jpg28_11_201800020.jpg28_11_201800021.jpg28_11_201800022.jpg28_11_201800023.jpg28_11_201800024.jpg28_11_201800025.jpg28_11_201800026.jpg