Kľúč

Ak dokážete nájsť všetky lode nepriateľa, získate kľúč.

Ak prejdete cez všetky prekážky na ceste, získate kľúč.

Ak poskladáte rozstrihaný obraz, získate kľúč.

Ak dokáže vaša skupina urobiť ľudskú pyramídu, získate kľúč.

Ak prejdete vedomostným testom, získate kľúč.

Aby ste ale otvorili bránu potrebujete ich dvanásť. Podarí sa vám to?


Chlapci zo stretiek spojili svoje sily, aby ťažkú úlohu zvládli. V troch skupinách postupne plnili zadania stanovísk. Nakoniec sa im podarilo všetky kľúče získať a mohli sme prejsť bránou. Spoločne sme tak mohli pred Všemohúcim v modlitbe na kolenách a s piesňou na perách poďakovať za dobre prežitý čas s kamarátmi.

V krátkom príhovore nám otec Peter pripomenul ešte jeden kľúč. Ten, ktorým sa otvára naše srdce, aby sme na to pred sviatkami nezabudli a pozvali aj Ježiša.
Naše maxistretko sme ukončili malým predvianočným posedením pri perníkoch a iných dobrotách.

 • 18_12_201800001
 • 18_12_201800002
 • 18_12_201800003
 • 18_12_201800004
 • 18_12_201800005
 • 18_12_201800006
 • 18_12_201800007
 • 18_12_201800008
 • 18_12_201800009
 • 18_12_201800010
 • 18_12_201800011
 • 18_12_201800012
 • 18_12_201800013
 • 18_12_201800014
 • 18_12_201800015
 • 18_12_201800016
 • 18_12_201800017
 • 18_12_201800018
 • 18_12_201800019
 • 18_12_201800020
 • 18_12_201800021