Voľný deň sme využili na triedenie pesničiek

Na celoslovenskej súťaži Teendance naša štvorica tanečníc pod vedením animátorky Emmy Veľasovej získala krásne miesto.

... na chate na Borde ...

S príchodom jesene sa nielen začal nový školský rok, ale taktiež aj naše stretká.

Počas tábora deti mali možnosť si v jednotlivých dielňach vyskúšať rôzne remeslá, ktorými sa kedysi živili ich predkovia.

Dnes sme do hier a súťaží zapojili nielen deti zúčastnené na tábore, ale aj všetky ostatné deti zo sídliska, ktoré sa chceli zapojiť.

Dnešný deň sme putovali na Bordu - stavali veže, súťažili a opekali

Na začiatku každého dňa sme si zaspievali táborovú hymnu a pozreli scénku z filmu Cigáni idú do neba. 

Dlho očakávajúce deti pred bránou saleziánskeho strediska a konečne to začalo.

Na záver školského roka, počas ktorého sa Šmoulinky pravidelne stretávali na stretkách,

V takejto téme sa niesla tradičná koncoročná diskotéka dievčat,

Dve dievčenské stretká Perly a Špiónky prežili noc v stredisku z piatka 1. júna na sobotu 2. júna.