Voľný deň sme využili na triedenie pesničiek

Na celoslovenskej súťaži Teendance naša štvorica tanečníc pod vedením animátorky Emmy Veľasovej získala krásne miesto.

... na chate na Borde ...

29_09_201800001.jpg29_09_201800002.jpg29_09_201800003.jpg29_09_201800004.jpg

S príchodom jesene sa nielen začal nový školský rok, ale taktiež aj naše stretká.

Počas tábora deti mali možnosť si v jednotlivých dielňach vyskúšať rôzne remeslá, ktorými sa kedysi živili ich predkovia.

Dnes sme do hier a súťaží zapojili nielen deti zúčastnené na tábore, ale aj všetky ostatné deti zo sídliska, ktoré sa chceli zapojiť.

05_07_201800001.JPG05_07_201800002.JPG05_07_201800003.JPG05_07_201800004.JPG05_07_201800005.JPG05_07_201800006.JPG05_07_201800007.JPG05_07_201800008.JPG05_07_201800009.JPG05_07_201800010.JPG05_07_201800011.JPG05_07_201800012.JPG05_07_201800013.JPG05_07_201800014.JPG05_07_201800015.JPG05_07_201800016.JPG05_07_201800017.JPG05_07_201800018.JPG05_07_201800019.JPG05_07_201800020.JPG05_07_201800021.JPG05_07_201800022.JPG05_07_201800023.JPG05_07_201800024.JPG05_07_201800025.JPG05_07_201800026.JPG05_07_201800027.JPG05_07_201800028.JPG05_07_201800029.JPG05_07_201800030.JPG05_07_201800031.JPG05_07_201800032.JPG05_07_201800033.JPG05_07_201800034.JPG05_07_201800035.JPG05_07_201800036.JPG05_07_201800037.JPG
 

Dnešný deň sme putovali na Bordu - stavali veže, súťažili a opekali

04_07_201800001.JPG04_07_201800002.JPG04_07_201800003.JPG04_07_201800004.JPG04_07_201800005.JPG04_07_201800006.JPG04_07_201800007.JPG04_07_201800008.JPG04_07_201800009.JPG04_07_201800010.JPG04_07_201800011.JPG04_07_201800012.JPG04_07_201800013.JPG04_07_201800014.JPG04_07_201800015.JPG04_07_201800016.JPG04_07_201800017.JPG04_07_201800018.JPG04_07_201800019.JPG04_07_201800020.JPG04_07_201800021.JPG04_07_201800022.JPG04_07_201800023.JPG04_07_201800024.JPG04_07_201800025.JPG04_07_201800026.JPG04_07_201800027.JPG04_07_201800028.JPG04_07_201800029.JPG04_07_201800030.JPG04_07_201800031.JPG04_07_201800032.JPG04_07_201800033.JPG04_07_201800034.JPG04_07_201800035.JPG04_07_201800036.JPG04_07_201800037.JPG04_07_201800038.JPG04_07_201800039.JPG04_07_201800040.JPG04_07_201800041.JPG04_07_201800042.JPG04_07_201800043.JPG04_07_201800044.JPG

Na začiatku každého dňa sme si zaspievali táborovú hymnu a pozreli scénku z filmu Cigáni idú do neba. 

Dlho očakávajúce deti pred bránou saleziánskeho strediska a konečne to začalo.

Na záver školského roka, počas ktorého sa Šmoulinky pravidelne stretávali na stretkách,

V takejto téme sa niesla tradičná koncoročná diskotéka dievčat,

Dve dievčenské stretká Perly a Špiónky prežili noc v stredisku z piatka 1. júna na sobotu 2. júna.