Súťaž na kolobežkách


V piatok večer sme s animátormi prichystali trať na súťaž pre deti z detského zboru.
V sobotu od 10.00 h. do 14.00 h. prebiehala súťaž vonku pre chlapcov a popoludní od

25.11.201701.jpg25.11.201702.jpg25.11.201703.jpg25.11.201704.jpg25.11.201705.jpg25.11.201706.jpg25.11.201707.jpg25.11.201708.jpg25.11.201709.jpg25.11.201710.jpg25.11.201711.jpg25.11.201712.jpg25.11.201713.jpg25.11.201714.jpg25.11.201715.jpg25.11.201716.jpg25.11.201717.jpg25.11.201718.jpg25.11.201719.jpg25.11.201720.jpg25.11.201721.jpg25.11.201722.jpg25.11.201723.jpg25.11.201724.jpg25.11.201725.jpg25.11.201726.jpg25.11.201727.jpg25.11.201728.jpg
15.30 pre deti v telocvični.


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.