Na dievčenských stretkách sme po celý týždeň vyrábali adventné vence. K obľúbenej aktivite sa pridalo aj jedno chlapčenské stretko, mamky z materského centra, dokonca aj babičky.

Na niektorých stretkách sme sa tešili aj prítomnosti pani Aničky Olhovej, saleziánky spolupracovníčky z Košíc. Viedla vyrábanie hlavne pri chlapcoch, ale aj pri menších dievčatách, ktoré ešte nemali potrebnú zručnosť. Aj touto cestou jej ďakujeme. Pri každom vyrábaní sme si hovorili, že adventný veniec nie je len ozdobou v byte, ale má hlbší význam. Rodina sa schádza pri venci k modlitbe, alebo si zaspieva nábožnú pieseň a takto očakáva príchod Spasiteľa na Vianoce. Na prvú adventnú nedeľu kňaz vence požehnal pri sv. omši a každý si vlastnoručný výrobok s hrdosťou zobral domov. Vencov bolo vyše 60.

 • 29.11.201701
 • 29.11.201702
 • 29.11.201703
 • 29.11.201704
 • 29.11.201705
 • 29.11.201706
 • 29.11.201707
 • 29.11.201708
 • 29.11.201709
 • 29.11.201710
 • 29.11.201711
 • 29.11.201712
 • 29.11.201713
 • 29.11.201714
 • 29.11.201715
 • 29.11.201716
 • 29.11.201717
 • 29.11.201718
 • 29.11.201719
 • 29.11.201720
 • 29.11.201721
 • 29.11.201722
 • 29.11.201723
 • 29.11.201724
 • 29.11.201725
 • 29.11.201726
 • 29.11.201727
 • 29.11.201728
 • 29.11.201729
 • 29.11.201730
 • 29.11.201731
 • 29.11.201732
 • 29.11.201733
 • 29.11.201734
 • 29.11.201735
 • 29.11.201736
 • 29.11.201737
 • 29.11.201738
 • 29.11.201739
 • 29.11.201740