Posledný týždeň pred Vianocami bol plný stretnutí s osobitnou atmosférou Sviatkov, ktoré sa blížili.

Stretká v stredisku, hodiny náboženstva, všetko sa sústredilo na tajomstvo Vtelenia, keď nám Boh daroval najviac čo mohol - svojho Syna. A tak sa na Vianoce obdarovávame aj my navzájom. Boh nás učí láske, ktorá obdarúva. Dievčatá si pripravili stretká so stolovaním a darčekmi, chlapčnské stretká mali turnaj vo futbale, na hodinách náboženstva sme sa stretli pri čaji a piesňach. Potom chystanie výzdoby v kostole spolu s mladými... Všetko sme sa snažili pekne pripraviť na slávenie Vianoc. Napriek týmto snahám účasť na sviatočných sláveniach bola oveľa nižšia ako v bežné nedele. Ešte musí asi veľa vody pretiecť, aby sa ľudia na Luníku naučili sláviť Vianoce nielen v rodine pri jedle a pití, ale aj v kostole. Vyjsť zo zaužívaných praktík nie je tak jednoduché.

22.12.201701.jpg22.12.201702.jpg22.12.201703.jpg22.12.201704.jpg22.12.201705.jpg22.12.201706.jpg22.12.201707.jpg22.12.201708.jpg22.12.201709.jpg22.12.201710.jpg22.12.201711.jpg22.12.201712.jpg22.12.201713.jpg22.12.201714.jpg22.12.201715.jpg22.12.201716.jpg22.12.201717.jpg22.12.201718.jpg22.12.201719.jpg22.12.201720.jpg22.12.201721.jpg22.12.201722.jpg22.12.201723.jpg22.12.201724.jpg22.12.201725.jpg22.12.201726.jpg22.12.201727.jpg22.12.201728.jpg22.12.201729.jpg