Posledný týždeň pred Vianocami bol plný stretnutí s osobitnou atmosférou Sviatkov, ktoré sa blížili.

Stretká v stredisku, hodiny náboženstva, všetko sa sústredilo na tajomstvo Vtelenia, keď nám Boh daroval najviac čo mohol - svojho Syna. A tak sa na Vianoce obdarovávame aj my navzájom. Boh nás učí láske, ktorá obdarúva. Dievčatá si pripravili stretká so stolovaním a darčekmi, chlapčnské stretká mali turnaj vo futbale, na hodinách náboženstva sme sa stretli pri čaji a piesňach. Potom chystanie výzdoby v kostole spolu s mladými... Všetko sme sa snažili pekne pripraviť na slávenie Vianoc. Napriek týmto snahám účasť na sviatočných sláveniach bola oveľa nižšia ako v bežné nedele. Ešte musí asi veľa vody pretiecť, aby sa ľudia na Luníku naučili sláviť Vianoce nielen v rodine pri jedle a pití, ale aj v kostole. Vyjsť zo zaužívaných praktík nie je tak jednoduché.

 • 22.12.201701
 • 22.12.201702
 • 22.12.201703
 • 22.12.201704
 • 22.12.201705
 • 22.12.201706
 • 22.12.201707
 • 22.12.201708
 • 22.12.201709
 • 22.12.201710
 • 22.12.201711
 • 22.12.201712
 • 22.12.201713
 • 22.12.201714
 • 22.12.201715
 • 22.12.201716
 • 22.12.201717
 • 22.12.201718
 • 22.12.201719
 • 22.12.201720
 • 22.12.201721
 • 22.12.201722
 • 22.12.201723
 • 22.12.201724
 • 22.12.201725
 • 22.12.201726
 • 22.12.201727
 • 22.12.201728
 • 22.12.201729