UTOROK   sv. omša   o 18:00 hod. 
STREDA   sv. omša   o 18:00 hod. 
ŠTVRTOK   sv. omša   o 18:00 hod.
PIATOK   sv. omša   o 18:00 hod.
SOBOTA   sv. omša   o   7:30 hod.
NEDEĽA   sv. omša  o 10:00 hod.  

Výnimky:
- ak je prikázaný sviatok počas týždňa a je zároveň aj štátnym sviatkom, sv. omšu slávime o 10:00 hod.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.(Mt 11,28)

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

 • Féria - deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
 • Ľubovoľná spomienka - spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
 • Spomienka - povinná spomienka
 • Sviatok - vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach)
 • Slávnosť - najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
 • Nedeľa - deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Prikázaný sviatok

Osobitným termínom je prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké práce). Prikázaných sviatkov máme celkovo desať:

 • Panna Mária Bohorodička (1.1.)
 • Zjavenie Pána - Traja králi (6.1.)
 • Sv. Jozef, ženích Panny Márie (19.3.)
 • Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po Veľkej noci, štvrtok)
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie Telo (druhý štvrtok po Nedeli zoslania Ducha Svätého)
 • Sv. Peter a Pavol, apoštoli (29.6.)
 • Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)
 • Všetkých svätých (1.11.)
 • Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8.12.)
 • Narodenie Pána (25.12.)

Saleziánske sviatky

22.1. Blahoslavená Laura Vicuňová
24.1. Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi, patrón saleziánskej rodiny
31.1. Svätý Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže, zakladateľ Spoločnosti svätého Františka Saleského,
6.5. Svätý Dominik Savio, mladík
13.5. Svätá Mária Dominika Mazzarellová, panna, spoluzakladateľka Inštitútu dcér Márie Pomocnice
24.5. Panna Mária, Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka celej saleziánskej rodiny