Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Projekt zamestnávania

Náš život vo veľkej miere ovplyvňuje aj prostredie, do ktorého sa narodíme. Mnohí ľudia na Luníku IX nepracujú, pretože pracovať nechcú, ale nájdu sa i takí, ktorí by radi pracovali, ale súčasný trh práce im k tomu neponúka možnosť, a to z viacerým dôvodov - nízka dosiahnutá úroveň vzdelania - často nedokončená základná školská dochádzka, nevytvorené pracovné návyky, ale i diskriminácia kvôli príslušnosti k rómskemu etniku.

Saleziáni sa stretávajú s ľuďmi, ktorí by sa radi zamestnali, ale nevedia sa vysporiadať s prekážkami, ktoré ich na tejto ceste čakajú. Reakciou na túto skutočnosť je plánovaný projekt zamestnávania, ktorého cieľom je nachádzať možnosti zamestnania aj pre osoby s nízkym vzdelaním  v najbližšom okolí. Zvažujú tiež spracovanie biomasy na brikety, ktorými by mohli vykurovať svoje príbytky. Vykášaním najbližšieho okolia by sa predišlo jarnému vypaľovaniu, čo často zamestnáva hasičskú jednotku. Mohlo by to znížiť nelegálny výrub stromov v zimnom období. Táto možnosť je finančne náročná na technologické zariadenia, v dlhodobej perspektíve by mohla ukázať cestu na osamostatnenie, ale aj prínos pre mesto, zníženie nákladov na výjazdy hasičov. V roku 2012 každý štvrtý zásah hasičskej jednotky v Košiciach bol na Luníku IX . Zamestnanie by mohli poskytnúť aj jednoduché práce pri rekonštrukcii obytného domu, čím chcú saleziáni prispieť k premene postoja Rómov k svojmu okoliu.