Adoptuj si rómskeho žiaka

  • Vytlačiť

Vzdelanie je cesta z geta!

Každý z nás vie, že vzdelanie otvára cestu k dôstojnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Nájsť vhodnú školu pre nadané rómske dieťa však nie je jednoduché. Rómovia potrebujú školu šitú na mieru. Takú, ktorá poskytuje individuálny prístup, rešpektuje odlišnosti rómskej kultúry a poskytuje kvalitnú formu vzdelania.

Sme saleziánsky misijný tím a na Luníku IX pôsobíme od roku 2008. Naším dlhodobým cieľom je vychovať novú generáciu Rómov, ktorí budú dobrými kresťanmi a statočnými občanmi. Prostriedkom je preventívny výchovný systém dona Bosca, postavený na troch pilieroch: rozum, náboženstvo a láskavosť. Tu niekde má miesto aj vzdelanie, ktorému prikladáme veľkú dôležitosť pri výchove.

V roku 2012/2013 sme prihlásili troch rómskych chlapcov na osemročné Súkromné gymnázium Zefyrína J.  Mallu v Kremnici. O rok neskôr sa pridal štvrtý chlapec. V súčasnosti je toto kremnické gymnázium jediná škola svojho druhu na Slovensku, a preto poskytuje aj možnosť internátu, ktorú využívajú rómske deti zo vzdialenejších oblastí. Počas školského roka, ale i cez prázdniny týchto chlapcov osobne sprevádzame. Už po roku bol jasne viditeľný pokrok, jednak vo vzdelávaní, čo sa odrazilo na známkach pri koncoročnom hodnotení, ako aj v osobnom ľudskom raste. 

Ich rodičia platia za každého z nich poplatok 23,10 EUR mesačne, čo je výška rodinných prídavkov na jedno dieťa. Žiaci poberajú štipendium, ktoré v plnej výške ide škole na zaplatenie internátnych výdavkov (ubytovanie, strava). Zvyšné výdavky, spojené s ich pobytom v Kremnici, hradí škola pomocou rôznych sponzorov a projektov.

Náš saleziánsky tím hradí týmto deťom to, čo by im mali zabezpečiť ich rodičia, ale vzhľadom na ich sociálnu situáciu sa im to nedarí. Teda oblečenie, cestovné a školské pomôcky. Práve na tento účel sme otvorili projekt Adoptuj si rómskeho žiaka.

Ak sa projekt úspešne rozbehne, plánujeme z neho podporiť aj ďalších rómskych žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, s ktorými máme osobný kontakt. Prispievať môžete podľa svojich možností.

Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje, ako aj číslo účtu nájdete v priloženom letáku. Kontaktná osoba: Katarína Rečlová, saleziánska misijná dobrovoľníčka

Adoptuj si rómskeho žiaka - predná strana

adoptuj si romskeho ziaka 02