Saleziáni chcú riešiť otázku bývania

  • Vytlačiť
b_200_0_16777215_00_images_foto_statika_oznamy_krcmeryho1a3_2.jpg

Sídlisko Luník IX vďaka ľahostajnosti vlastných obyvateľov upadá a možnosti slušného bývania na tomto sídlisku sa vzďaľujú s každým ďalším rozbitým oblokom či vybitou zárubňou. Aj na túto realitu sa rozhodli reagovať Saleziáni don Bosca a prejavili záujem o sprevádzanie aspoň niektorých rodín, ktoré budú zapojené do projektu asistovaného bývania. Saleziáni dostanú do správy dva vchody na Krčméryho ulici, ktoré plánujú v budúcnosti zrekonštruovať. Takýmto spôsobom chcú priniesť obyvateľom sídliska nádej na lepšie bývanie.

 Zámerom saleziánov je postupná rekonštrukcia bytového domu. Po rekonštrukcii by vznikli byty bežného štandardu ako aj nižšieho štandardu. Tiež spoločné priestory pre komunitnú prácu bratov a širšej saleziánskej rodiny. Saleziáni chcú prostredníctvom „programu asistovaného sociálneho bývania“ (PASBY) pracovať so súčasnými nájomcami, ako aj s oslovenými mladými rodinami, a v prvej etape vytypovať nájomníkov, ktorí prijmú predstavené podmienky.

Naším zámerom je priviesť účastníkov programu podporného bývania k pracovnej spoluúčasti pri rekonštrukcii, pri prácach, ktoré nevyžadujú profesných odborníkov, pri udržiavaní poriadku a pod. Toto bude jeden z merateľných indikátorov - "chcem vytvárať“ a nie iba „využívať.“ Nakoľko vieme, že nie všetci majú pracovné návyky, pri práci bude potrebná asistencia. Nevieme odhadnúť, ako rýchlo prijmú tento model,“ povedal don Peter Bešenyei, SDB, predstavený komunity na Luníku IX.

Nájomné byty by slúžili v prvom rade pre obyvateľov zo znevýhodneného prostredia vyššie spomenutého sídliska. V prízemných priestoroch plánujú saleziáni vybudovať hygienickú stanicu, ktorá by slúžila aj ostatným obyvateľom, ktorí si nedokážu v súčasných podmienkach zabezpečiť riadnu hygienu.

Táto aktivita sa uskutočnila aj v kontexte projektu - Právo na dôstojné ľudské bývanie je základné ľudské právo - ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

súvisiace články:

Beznádej alebo nádej pre Luník IX? (+video)

STOP búraniu! Je tu ešte šanca pre Luník IX