Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Cesta nádeje

Hoci saleziáni na Luníku IX pôsobia viac ako päť rokov, ešte stále sa nepodarilo vytvoriť z Rómov komunitu, ktorá bude schopná sama napredovať - je to, samozrejme, súčasť misijnej práce, na ktorú sa podujali. 

Aj tí „šikovní", ktorých sme tu spoznali, potrebujú sprevádzanie a nádej, že sa tu dá žiť. Sú ľahko zraniteľní, nevytrvalí a citliví. Väčšina po 16 roku života, nepokračuje vo vzdelávaní. Zostávajú závislí na sociálnom systéme. Potrebujú dlhodobé sprevádzanie, aby aj tí, ktorí začnú odborné vzdelávanie vytrvali. Neľahké je aj vovedenie do sveta práce. 

Javí sa nevyhnutné dlhodobé pôsobenie medzi nimi, aby sa prešlo k štádiu fungujúcej komunity. Vynára sa potreba dlhodobého programu bývania, vzdelávania a podpory zamestnania. 

Saleziáni chcú riešiť otázku bývania

Čítať ďalej: Saleziáni chcú riešiť otázku bývania

Sídlisko Luník IX vďaka ľahostajnosti vlastných obyvateľov upadá a možnosti slušného bývania na tomto sídlisku sa vzďaľujú s každým ďalším rozbitým oblokom či vybitou zárubňou. Aj na túto realitu sa rozhodli reagovať Saleziáni don Bosca a prejavili záujem o sprevádzanie aspoň niektorých rodín, ktoré budú zapojené do projektu asistovaného bývania. Saleziáni dostanú do správy dva vchody na Krčméryho ulici, ktoré plánujú v budúcnosti zrekonštruovať. Takýmto spôsobom chcú priniesť obyvateľom sídliska nádej na lepšie bývanie.

Čítať ďalej: Saleziáni chcú riešiť otázku bývania

Adoptuj si rómskeho žiaka

Čítať ďalej: Adoptuj si rómskeho žiaka

Vzdelanie je cesta z geta!

Každý z nás vie, že vzdelanie otvára cestu k dôstojnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Nájsť vhodnú školu pre nadané rómske dieťa však nie je jednoduché. Rómovia potrebujú školu šitú na mieru. Takú, ktorá poskytuje individuálny prístup, rešpektuje odlišnosti rómskej kultúry a poskytuje kvalitnú formu vzdelania.

Čítať ďalej: Adoptuj si rómskeho žiaka

Projekt zamestnávania

Náš život vo veľkej miere ovplyvňuje aj prostredie, do ktorého sa narodíme. Mnohí ľudia na Luníku IX nepracujú, pretože pracovať nechcú, ale nájdu sa i takí, ktorí by radi pracovali, ale súčasný trh práce im k tomu neponúka možnosť, a to z viacerým dôvodov - nízka dosiahnutá úroveň vzdelania - často nedokončená základná školská dochádzka, nevytvorené pracovné návyky, ale i diskriminácia kvôli príslušnosti k rómskemu etniku.

Čítať ďalej: Projekt zamestnávania