Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Blog je priestorom pre vyjadrenie osobných názorov, pocitov a zážitkov v poslaní k Rómom, či už pozitívnych alebo negatívnych.

Zomrel priateľ chudobných

dec 10 2014

Otca Teodora Gavendu, ktorého si Pán života povolal k sebe 9.12.2014, som začal lepšie spoznávať na jar v roku 1991, keď bol ako novokňaz poverený službou direktora komunity v Bardejove, ktorej som bol aj ja členom. Aj keď sám bol ešte mladý, snažil sa nás spolubratov otcovsky sprevádzať. Naozaj bez prikrášľovania musím priznať, že horlivo pracoval medzi mladými v saleziánskom dome na Kellerovej ulici, venoval sa veriacim v kostole sv. Anny i chudobným Rómom na periférii Bardejova - na Poštárke.
Svoje veľké technické schopnosti vložil do rekonštrukcie Saleziánskeho domu na Kellerovej, opravy kostola sv. Anny, budovania ihriska i strediska pre Rómov. V roku 1996 odišiel do Michaloviec, kde bol opätovne poverený službou direktora. Jeho láska k chudobným sa opäť prejavila aj namáhavou službou Rómom na Angi mlyne, kde rozbehol činnosť priamo v ich prostredí. V roku 2002 sa vrátil do Bardejova, kde opäť pôsobil ako direktor komunity až do roku 2008. Po skončení služby direktora pôsobil v komunite ako ekonóm. Celé roky sa opäťovne s veľkou láskou ktorú premieňal do malých konkrétnych skutkov (zmierňoval napätia, budoval mosty, osobne sprostredkoval materiálnu pomoc tým najchudobnejším rodinám), venoval pastorácii Rómov na Poštárke i ľuďom v Bardejove. Zapojil sa okrem pastoračnej činnosti aj do budovateľských aktivít (chata Brezovka, Vinbarg, Poštárka – telocvičňa, škola, ihrisko).
Svojou jednoduchosťou, dobrotou, obetavosťou a nekonfliktnou povahou sa trvale zapísal do života mnohých bratov i ľudí v Bardejove a Michalovciach, kde prežil väčšinu svojho saleziánskeho života. V roku 2011 ho preložili z Bardejova do Dubnice nad Váhom, kde bol opäť menovaný za direktora komunity. S veľkou bolesťou v duši odchádzal od svojich chudobných, s ktorými mal toľko plánov, priateľské vzťahy, ktorým venoval svoj čas i svoju lásku, cez konkrétne skutky otcovskej starostlivosti. Ani na novom mieste na nich nikdy nezabudol. Do poslednej chvíle bol obrovským optimistom, ktorý chcel veľmi žiť a vrátiť sa k svojim chudobným na perifériu...
Bol mojím direktorom 8 rokov – bol to veľmi dobrý človek, dobrý brat, dobrý direktor.
Teo, ako náš veľký priateľ, priateľ chudobných z periférii, prihováraj sa za našu rómsku misiu tam hore. Vďaka.

Zlý farár

dec 01 2014

Musí kňaz vždy povedať áno? Predstava niektorých je práve taká. Ak povie farár nie, je automatický zlý. Nemôže sa riadiť podľa svojho vedomia a svedomia, podľa svojho poznania, cirkevného kánonu? Nálepku „zlého farára“ dostávam v tomto prostredí veľmi často. A to aj napriek tomu, že pri každom krste, sobáši či pohrebe zatváram nie jedno ale hneď obidve oči. Nevyhovieš - si zlý. Naposledy ma takto onálepkovali len pred niekoľkými dňami, keď prišla za mnou staršia pani v dôchodkovom veku, že sa chce rýchlo zosobášiť. Zastavila ma na ulici a do rúk mi strčila celý fascikel, že už má všetko povybavované... Fascikel som si zobral s tým, že si ho pozriem a potom sa jej ozvem. Išlo o rozvedenú ženu, ktorá sa opäť chcela zosobášiť so svojím exmanželom. Pritom doniesla so sebou aj overené potvrdenie, kde jej exmanžel vyhlasuje, že žijú spolu, aj keď sú rozvedení. Nakoľko viem, že žiadateľka žije od svojho exmanžela v desiatky kilometrov vzdialenej obci, hneď som si uvedomil, že tu nie je niečo v poriadku. Vo fascikli bola aj lekárska správa, že exmanžel má pokročilé štádium rakoviny. Naliehanie ženy na rýchly opakovaný sobáš so zomierajúcim exmanželom, ktorý leží momentálne na JIS-ke, sa mi stávalo jasnejším, čím viac som sa vnáral do sprístupnených dokumentov. Z toho mi vyplynulo jednoznačné resumé: získať neoprávnene nárok na vdovský dôchodok. Nakoľko milá pani nemá trvalé bydlisko v našej farnosti ani sa tu dlhodobo nezdržiava, taktiež ani jej exmanžel, jurisdikčne mi nepodliehajú a tak som s ľahkosťou mohol povedal: nie, nemôžem... Nastala reakcia, na ktorú som si už zvykol: „Ta to vy mi nechcete pomôcť, vy nechcete pomáhať Cigánom, vy mi nedoprajete dôchodok, ta to vy ste ne taký zlý farár!“

Umlčme pápeža i hlavného predstaveného

nov 24 2014

Nech už nehovoria a nepíšu o ľuďoch z periférií, o tých posledných, najchudobnejších, o núdznych, o vylúčených... Veď skoro všetky ich príhovory sa točia okolo nich, veď vo všetkom, čo napíšu, donekonečna opakujú tieto slová.

Čítať ďalej...

Odborníci na chudobných

nov 24 2014

Všetci sa venujeme chudobným, všetci rozumieme chudobným...

Čítať ďalej...

Saleziánska charizma

nov 23 2014

Je veľa odborníkov, ktorí sa určite vedia kompetentnejšie vyjadriť k tomu, čo je a čo nie je saleziánska charizma. Ale aj ja sa potrebujem spýtať sám seba, či to, čo tu – na Luníku, žijeme, je alebo nie je saleziánska charizma...

Čítať ďalej...