Peter Bešenyei: Chudoba v rómskych osadách

  • Vytlačiť

Príspevok na I. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI, ktorá sa uskutočnila 15. októbra 2015 v Košiciach na pôde Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

Konferencia prebiehala z príležitosti 5. výročia vzniku občianskeho združenia Maják nádeje a Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Bola zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, a to v Slovenskej republike a v Poľsku. Cieľom konferencie bolo predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi a  formy pomoci v sociálnej i duchovnej oblasti.