Šiesty svetový kongres pre pastoráciu Rómov

  • Vytlačiť

V čase od 1. do 4. septembra 2008 sa vo vzdelávacom inštitúte Bildungszentrum Kardinal-Doepfner-Haus v nemeckom Freisingu, konal Šiesty svetový kongres pre pastoráciu Rómov. Táto udalosť bola organizovaná Pápežskou radou pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, v spolupráci s Konferenciou Biskupov Nemecka. 150 delegátov (vrátane arcibiskupov, biskupov, kňazov, diakonov, zasvätených i laických pracovníkov a zástupcov Rómov) z 26 európskych krajín, rovnako ako z Latinskej Ameriky a Ázie, skúmalo tému „Mladí Rómovia v Cirkvi a spoločnosti“.

 Týmto chcel Kongres zdôrazniť úlohu, akú mladá generácia Rómov zohráva v ľudskom a kresťanskom prezentovaní vlastného ľudu. Po štvordňovom úsilí účastníci zvážili, aké sú duchovné a materiálne potreby mladých Rómov, čiastočne s ohľadom na odsúdenie nepriaznivých situácií, ktoré ich skutočne ťažia, a tiež na staranie sa o úplnú integráciu a o ich narastajúce podieľanie sa na projektoch, rozhodovaní a aktivitách, ktoré sa ich týkajú. Okrem toho bola predstavená snaha určiť adekvátnejšie prostriedky na podporu ich ľudskej, profesionálnej a náboženskej formácie.